Taciz Edildim Ne Yapmam Gerekiyor

Taciz Edildim! Ne Yapmam Gerekiyor?

Taciz Edildim Ne Yapmam Gerekiyor. Günlük yaşamda taciz; sözlü, fiziki, cinsel veya yazılı olmak üzere birçok şekilde insanların karşısına çıkmaktadır. Hatta kimi zamanlar bu durum ileriye gitmekte ve akraba tacizine uğramak gibi farklı şekillerde de tezahür etmektedir. Tacize uğrayan birey ilk olarak olayın şokunu yaşamakta ve ardından ‘’tacize uğradım ne yapmalıyım?’’ hangi hukuki yollardan hakkımı aramalıyım şeklinde süreci merak etmektedir.

Tacize Giren Davranışlar Nelerdir?

Hukuki süreci izah etmeden önce bireyin muhatap olduğu davranışın taciz olup olmadığını anlaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra psikolojik destek de bu süreçte oldukça elzemdir. Söz gelimi tacize uğrayan bir kız, bu tacize ilişkin hukuki süreç ile birlikte de yıpranacak ve taciz olayı sürekli aklında tekrar tekrar canlanacaktır. Bu bakımdan tacize uğrayan kızın psikolojisi uzman eliyle tedavi edilmeli ve psikolog nezaretinde süreç ilerlemelidir. Peki, neler tacize girer, tacize giren davranışlar nelerdir?

 • Cinsel maksat taşıyan el hareketinde bulunmak,
 • Cinsel bir amaç ile öpücük atmak,
 • Cinsel ilişki teklifinde bulunmak
 • Kişiye karşı cinsel organın gösterilmesi
 • Şahsa yönelik şehvetle müstehcen ifadeler ve tekliflerde bulunulması
 • Sokakta yürüyen kişiye, şahsı rahatsız edecek ve cinsel amaç barındıran ifadelerde bulunmak, laf atmak.
 • İnternet üzerinden veya sosyal medya platformları aracılığıyla kişiye soyunmasını talep eden ve yine cinsel amaç taşıyan mesajlar iletmek.
 • Cinsel taciz olarak kabul görmektedir.

♦ Cinsel Taciz Suç Duyurusu Örneği  —> https://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/07/Cinsel-Taciz-Suc-Duyurusu-Ornegi.docx

Toplum içinde yaşarken, otobüste, minibüste, alışveriş merkezinde, iş yerinde vb… Taciz meselesi, maalesef günümüzün bir gerçeği ve artarak devam eden toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle kadınların hem büyük yarası hem de en büyük sorunu olarak taciz karşımıza çıkmakta. Fakat tacize uğramak, uğradığınıza susmak bir seçenek olarak görülmemeli. Bu tip durumlarda devlet tarafından haklarınız koruma altında alınmakta. Gelin birlikte bu tip durumlarda neler yapılabileceğini inceleyelim.

 • Tacize uğrayan bir birey, tacize uğrayıp susmak veya ses çıkarmamak gibi çekingen bir refleks göstermemeli bilakis ilk olarak sürecin hukuken sağlıklı tezahür edebilmesi ve suçlunun yasada ön görülen cezayı alabilmesi için yetkin ve liyakat sahibi bir Taciz avukatı iletişim kurmalı ve hukuk desteği almalıdır. Aksi takdirde hak kayıplarının yaşanması oldukça olasıdır.
 • Taciz, farklı şekil ve boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. En yaygın görülen biçimlerinden birisi de iş yerinde tacize uğramaktır. İş yerinde tacize uğrayan kadın ne yapmalı sorusu bu durumda gündeme gelir. İş yerinde cinsel tacizin meydana gelmiş olması, cezanın yarı oranda artırılarak verilmesine neden olur. Bunun için mağdur, emsal davalar ile deneyim kazanmış bir avukat ile görüşmeli ve hukuki destek almalıdır.
 • Bir diğer merak edilen husus ise, dokunma tacize girer mi şeklinde cevap aranan dokunma ile taciz hususudur. Yukarıda tacize giren davranışlar ifade edilmiştir. İfade edilen davranışlardan da anlaşılacağı üzere cinsel maksat taşıyan el hareketleri taciz olarak değerlendirilir.
Tacize Uğranıldığında Ne Yapmalısınız?
Tacize Uğranıldığında Ne Yapmalısınız?

Tacize Uğranıldığında Ne Yapmalısınız?

Taciz can sıkma, rahatsızlık verme anlamında kullanılır. Elle tacize uğramak, arkadan taciz gibi durumlar hukuk önünde sizi haklı çıkarır ve karşı tarafa ağır yaptırımlar getirir. Peki, tacize uğrayan kadın ne yapmalı?

Öncelikle hemen yakınlarınızı arayıp bilgilendirin. Daha sonrasında 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ya da 183 Aile, kadın, çocuk ve sosyal hizmet danışma hattını aramalısınız.

Mağduriyetinizi kanıtlayacak giysi, delil… Vb. şeyleri alın ve yanınızda durmasını sağlamalısınız. Görevlilerle birlikte ya da bireysel olarak sağlık raporu alarak davanın seyrini değiştirmek için hekime tacize uğradığınızı belgeleyin.

Hukuk ve yasalar önünde siz önemlisiniz ve yasalar sizden yanadır. “Kanıtlayamam” diye korkmayın. Özellikle cinsel istismar suçlarından bazıları için 6 aylık bir hak düşürücü durum bulunmakta. Hak kaybına uğramamak için bu süreye dikkat edilmelidir. Hak arama özgürlüğünüzü sonuna kadar kullanmanız gerekmekte. Hem kendinize hem topluma borçlu olduğunuzu unutmamalısınız.

Cinsel Taciz Suç Duyurusu Örneği

Cinsel Taciz Suçunun Cezası
Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Taciz cezası, günümüzde ağırlaştırılmakla birlikte bir takım cezai hükümlülükleri vardır. Toplu taşımada taciz olaylarında da anı cezai işlemler uygulanır. Bunlar;

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilmekte. Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırılara ise; üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Sarkıntılığa uğrayan çocuk için soruşturma yapılması ailesinin şikâyetine bağlıdır.

Sizce, Taciz kaç yıldan başlıyor? Bir kimseyi cinsel yönden taciz eden kişi üç aydan iki yıla kadar hapis ile cezalandırılmakta.
Suç sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmesi ya da ölmesi neticesinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanır. Taciz suçu soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun beyanına bağlıdır.

Cinsel taciz suçunun cezası TCK’da düzenlenmiş olup 105/1’ göre şu şekildedir:

Basit Cinsel Taciz Suçunun Cezası: Tacize uğrayan mağdurun şikayeti ile birlikte, kişiyi cinsem maksatlı taciz eden kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezası yahut adli para cezası ile cezalandırılır.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası: Bu suç TCK 105/2’ de düzenlenmiş olup aşağıdaki hallerde işenmesi halinde şahsa verilecek ceza yarı oranda artırılmaktadır. Tacizin gerçekleşmesi sebebiyle mağdur; okulundan, ailesinden ya da işinden ayrılmak durumunda kalmışsa bu durumda söz konusu ceza bir yıldan daha az olamaz.

 • Teşhir suretiyle
 • Aynı işyerinde mesaide bulunmanın yarattığı kolaylıktan istifade etmek suretiyle
 • Elektronik haberleşme araçları ve postanın sunduğu kolaylıktan yararlanmak suretiyle
 • Bakıcı, vasi, öğretici, eğitici, koruyucu aile ya da sağlık hizmeti sağlayan veya koruma, gözetim ve bakım yükümlülüğü olan bireyler tarafından
 • Kamu görevinin yahut hizmet ilişkisinin veya aile içi ilişkisinin yarattığı imkandan ve kolaylıktan yararlanmak suretiyle.

♦ Yargıtay Kararı  —> https://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/07/Yargitay-Karari.pdf

Cinsel Taciz Suçunun İspatı

Cinsel taciz suçunun yargılama sürecinde ispat edilebilmesi oldukça mühim bir aşamadır. Peki, cinsel taciz suçunun ispatı ne şekilde yapılmaktadır? Taciz suçu genellikle mağdur kişi ve fail arasında cereyan eder, bu bakımdan video kaydı, tanık ve şahit gibi önemli ispat unsurlarından yoksundur. Bu gibi durumlarda Yargıtay taciz suçu ispatı ile ilgili yerleşik kararları ile kimi kıstaslar getirmiştir. Bu kriterler şu şekilde ifade edilebilir:

Cinsel Taciz Suçunun İspatı
Cinsel Taciz Suçunun İspatı
 • Sanığın, mağdur tarafınca daha önceden tanınıp tanınmadığı,
 • Sanık ile mağdur arasında geçmişte var olan bir düşmanlık, husumet ilişkisinin olup olmadığı,
 • Mağdurun, şahsi onuru ve şerefi ile alakalı bir hususta iftira atması için neden olup olmaduğı,
 • Mağdurun ifade ve beyanlarında tutarlılık olması ve çelişkiden yoksun olması.

Taciz anında hiçbir tanığın bulunmaması ve kamera kaydı gibi imkanların yoksunluğu durumunda, örneğin sözlü tacizin ispatı gibi durumlarda bu kriterler esas alınır.

Cinsel Taciz Suçu Şikayet Süresi Zamanaşımı

Yukarıda ifade edildiği üzere cinsel taciz suçunun basit biçimi, şikayete bağlı suçlar içindedir. Bu bakımdan basit cinsel taciz şikayet süresi, söz konusu suçun işlendiğinin ve suçun failinin öğrenildiği zamandan başlamak üzere altı ay olmaktadır. Bu noktada mağdurun bu süre içinde şikayet hakkını kullanması gerekir. Aksi takdirde aynı fiile ilişkin şikayet etme hakkı ortadan kalkacaktır.

Bir diğer taciz türü olan cinsel taciz suçunun nitelikli halleri ise basit şekilde taciz gibi şikayete bağlı değildir. Bu suç savcılık tarafınca re’sen soruşturulmaktadır. Taciz suçunun nitelikli hallerinin dava zamanaşımı süresi sekiz yıl olarak belirlenmiştir. Mağdur bu süre içinde şikayet hakkını dilediği vakit kullanabilir.

Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme

Cinsel taciz suçu sebebi ile yargılama görevini Asliye Ceza Mahkemesi yerine getirmektedir.

 • Aile İçi Taciz; Amcam, Dayım Taciz Etti Ne Yapmalıyım?

Aile içi taciz çok sıklıkla maalesef ülkemizde görülen ve engellenemeyen bir durum. Özellikle bazı ailelerin; ailenin adına laf gelmemesi için saklama gibi yollara başvurdukları da açıkça bir gerçek. Bu durumla karşılaşıldığında; çok dikkatli olmak ve olayları hemen değerlendirme yaparak ebeveynlere söylemek gerekmekte. Tacize uğramak tabii ki kimsenin isteği değildir.

Fakat bu durum gerçekleştiğinde hemen büyüklere söylemek gerekir. Eğer yaşınız daha büyükse ya da aileniz size inanmıyorsa yukarıda da bahsettiğimiz gibi 155 polis imdat, 156 Jandarma ya da 183 danışma hatlarını arayarak koruma talep edebilirsiniz.

İş Yerinde Taciz Ediliyorum Ne Yapmalıyım?
İş Yerinde Taciz Ediliyorum Ne Yapmalıyım?

İş Yerinde Taciz Ediliyorum Ne Yapmalıyım?

Özellikle 2019 Yılında Yargıtay, “İş yerinde kadının en büyük engeli cinsel taciz” diye belirtti. Aslında devlet ve hukuk kademeleri de durumun farkında diyebiliriz. Aynı dönemde bir şoförün, evli bir kadına bakış ve sözle tacizi sonucunda hem iş akdini bozdu hem de kıdemle birlikte ihbar tazminatını bozmuştur.
İş yerinde taciz ispatlandığında gereken merciler gereken eylemleri yapacaktır. Fakat önemli bir ayrıntı var ki sizin tacizi belgelemeniz yani bir kanıta dayandırmanız gerekmekte. Daha sonra açacağınız dava sayesinde hem taciz edeni hem de buna göz yumanları mahkemeye verebilirsiniz. Delilinizin önemli ölçüde yeterli olması gerekmekte.

Mail, Mesaj Ya Da Sosyal Medya Üzerinden Taciz
Mail, Mesaj Ya Da Sosyal Medya Üzerinden Taciz

Mail, Mesaj Ya Da Sosyal Medya Üzerinden Taciz

Mesajla taciz edildiniz diyelim. Şimdi daha büyük bir avantajınız var diyebiliriz. Elinizde kanıtınız var bunu kesinlikle atlamayın. Özellikle Türk Ceza Kanunu’nun 105/2-d ‘de “posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle” diye bir hüküm yer almaktadır. Bu yüzden sosyal medya tacizi çerçevesinde gerçekleşen taciz sucunda cezai işlem uygulanır.

Bu, tacize uğrama şeklinde 8 yıl süre içerisinde mağdurun şikâyet hakkını kullanması mümkündür. Yapmanız gereken kanıtlarınızla birlikte asliye ceza mahkemelerine başvurmak gerekmektedir. Unutmayın ki; kimse sizin isteğiniz dışında size yaklaşamaz ve konuşmaya çabalayamaz.

 • Taciz Sonrası Psikolojik Yardım

Son günlerde sıklıkla görülen toplu taşımada taciz olayları, psikolojik olarak ciddi zararlar vermektedir. Öncelikle bilmeniz gerekiyor ki bu durum sizin suçunuz değil. Bu olayın yaşanmasında hiçbir sorumluluğunuz bulunmamakta. Kendinizi kesinlikle suçlamayın. Özellikle toplu taşıma taciz gibi durumlar sizin sorumluluğunuzda değildir.

Bu süreçte uzman yardımı almanız şart. Özellikle çocuklar için kesinlikle terapi almak bir zorunluluktur. Herhangi bir travma yaşamamak adına bu adım atılmalıdır. Sürekli bir şekilde terapi devam edilmelidir. Terapi sürecinde içinizden gelenleri, en hassas durumlarınızı açık yüreklilikle anlatarak sürecin iyi gitmesini sağlamanız gerekmekte. Bir yerden sonra psikolojik olarak kendinize gelmeniz ve ruh sağlığı açısından pozitif hissetmeniz için bu önemlidir.

Taciz Edildim! Ne Yapmam Gerekiyor? (toplu taşıma, iş yeri, aile, okul, vb..)

Taciz olayları ne kadar can sıkıcı olsa da bir şekilde bununla mücadele etmek gerekiyor. İlk etapta tacize uğradığınız anı ispat etmek oldukça önemli… Taciz olayının üzerinden çok fazla zaman geçmeden bunu ilgili mercilerle paylaşmalı ve harekete geçmelisiniz. Ne olur, acaba sonu nereye gider diye düşünüp yapacağınız şikayetlerden geri durmamalısınız.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu ve Cezası
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu ve Cezası

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu ve Cezası

TCK madde 123’ ele ifade edilen ve Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, kişinin kasti bir suretle mağdurun huzurlu bir biçimde hayatını yaşamasına müdahalede bulunmasıdır. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun unsurları;

 • Israrla telefon edilmesi
 • Israrla gürültü yapılması
 • Israrla hukuka tezat bir başka davranışta bulunulması.

Kişilerin huzur ve sükunun bozma suçunun cezası 3 aydan 1 seneye kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

TCK 123. Yargıtay Kararları noktasında bakıldığı takdirde eski sevgiliyi rahatsız etmek de bu suça girmekte ve yasada belirlenen cezanın verilmesine neden olmaktadır.

Yargıtay Kararı 

Yargıtay kararlarına göz atıldığı takdirde görülmektedir ki; bireyin istemediğini açık bir şekilde ifade etmesine rağmen ısrarla evlilik teklifinde bulunmak cinsel taciz suçuna girmektedir. Yine benzer şekilde bir başkasının eşine ‘seni seviyorum’ demek cinsel taciz olarak kabul edilmektedir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin