Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Özel hukuk ilişkileri kapsamına giren tazminat hukuku, farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat konusundaki uyuşmazlıkları ele almaktadır. Bu uyuşmazlıklar sonucunda maddi ve manevi tazminat davası şeklinde hukuki alanda görülen davaları içermektedir. Hukuk sistemimizde maddi ve manevi tazminat davalarına örnek olarak; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi konularındaki davalar gösterilebilir.

Tazminat davalarında, hukuki prosedürlere uyumlu hareket ederek sürecin yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının hedeflenen şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden tazminat taleplerinde deneyimli avukatlarla birlikte çalışılması önem teşkil etmektedir. Halk arasında tazminat avukatı olarak bilinen bu avukatlar, hem maddi hem de manevi tazminat davalarında gerekli hesaplama yöntemlerini uygulamaktadır

Trafik Kazası Adli Tıp Raporu
Ceza Hukuku
Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Trafik kazası adli tıp raporu, kaza sonucunda meydana gelen yaralanma, ölüm ve kusurun değerlendirildiği, adli tıp uzmanları tarafından hazırlanan resmi

Tazminat Avukatı
Tazminat Hukuku
Tazminat Avukatı

Tazminat avukatı, özel hukuk alanında çalışan ve genellikle kişisel yaralanma, mülkiyet hasarı, iş yerindeki zararlar veya başka türden zararlar sonucu

İdari Yargıda Tam Yargı Davası
Tazminat Hukuku
İdari Yargıda Tam Yargı Davası

İdari yargıda tam yargı davası, idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla açılan ve idari yargı düzeninde yer alan bir dava

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama
Tazminat Hukuku
Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

Yıllık izin ücreti hesaplama, çalışanların bir yıl boyunca çalışması karşılığında alacağı ücreti belirlemek için yapılmaktadır. Yıllık izin ücreti, çalışanın normal

Trafik Kazası Tazminat Kusur İlişkisi
Ceza Hukuku
Trafik Kazası Tazminat Kusur İlişkisi

Trafik Kazası Tazminat Kusur İlişkisi, trafik kazasından doğan ve kusur oranlarına göre talep edilen tazminatlara ilişkindir. Trafik kazası tazminat kusurları

Trafik Sigortası Nedir?
Tazminat Hukuku
Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortası nedir? Motorlu araçlara yapılan sigorta özetle; karayolu araçlarına yönelik zorunlu bir sigorta türü olduğu söylenebiliriz. Araç sigortası, aracın

Sigortanın Rücu Hakkı
Tazminat Hukuku
Sigortanın Rücu Hakkı

Sigortanın rücu hakkı, sigorta şirketinin, sigortalının uğradığı zararı üçüncü bir kişiye ödemesi durumunda, bu ödemeyi yapan kişi veya kuruluşa karşı

Kaza Yaptım Ne Yapmalıyım?
Ceza Hukuku
Trafik Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler

Trafik kazası sonrası yapılması gerekenler;  Araçlar, mal ve can güvenliği için güvenli için güvenli yerlere çekilmelidir. Kazanın gerçekleşmesinin ardında diğer

istanbul avukat