Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Özel hukuk ilişkileri kapsamına giren tazminat hukuku, farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat konusundaki uyuşmazlıkları ele almaktadır. Bu uyuşmazlıklar sonucunda maddi ve manevi tazminat davası şeklinde hukuki alanda görülen davaları içermektedir. Hukuk sistemimizde maddi ve manevi tazminat davalarına örnek olarak; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi konularındaki davalar gösterilebilir.

Önemli Makaleler:

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Tazminat davalarında, hukuki prosedürlere uyumlu hareket ederek sürecin yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının hedeflenen şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden tazminat taleplerinde deneyimli avukatlarla birlikte çalışılması önem teşkil etmektedir. Halk arasında tazminat avukatı olarak bilinen bu avukatlar, hem maddi hem de manevi tazminat davalarında gerekli hesaplama yöntemlerini uygulamaktadır

Trafik Kazası Uzuv Kaybı
Tazminat Hukuku
Trafik Kazası Uzuv Kaybı

Trafik kazası uzuv kaybı tazminatı; Uzuv kayıpları ampütasyon olarak da değerlendirilmektedir. Parmak, Kol, göz, kulak, göz, kol, bacak gibi uzuvların

Mobbing Davası Nasıl Açılır?
Tazminat Hukuku
Mobbing Davası Nasıl Açılır?

Mobbing psikolojik şiddet olarak tanımlanabilir. Mobbing, temelde çalışanın istifa etmesi için uygulanan yıldırma ve baskıların bütününü oluşturmaktadır. Psikolojik şiddet davasının

Kazazedenin Trafik Sigortasındaki Hakları Nelerdir?
Tazminat Hukuku
Kazazedenin Trafik Sigortasındaki Hakları

Ülkemizde trafik kaza oranları maalesef oldukça yüksek bir oranda seyretmektedir. Gerek araç ile gerekse yaya olsun her gün kaza haberlerine

Tazminatlara Haciz Konulabilir Mi?
Tazminat Hukuku
Tazminatlara Haciz Konulabilir Mi?

Tazminatlara haciz konulabilir mi?  sorusu çok defa tazminat hukuku ile ilgilenen avukatların karşısına çıkmaktadır. Ancak bu kadar önemli ve özel

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Tazminat Hukuku
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ;  Bir kişi, başka bir kişinin ihmali sonucu hayatını kaybederse, aile üyeleri destekten yoksun kalma tazminatı

Kötüniyet Tazminatı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kötüniyet Tazminatı

Kötüniyet tazminatı, haksız fesih tazminatı hesaplaması, iş kanununda düzenlenen “Kötüniyet tazminatı”, işçinin belirli koşullar altında işverenden talep edebileceği bir tazminat

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Kazası Sigortası

İş kazası sigortası gerçekleşen kaza da yaralanan işçiye veya vefat eden işçiye karşı işvereni güvence altına almaktadır. Sigorta kapmasına girebilmesi

Sigorta Tahkim Komisyonu
Tazminat Hukuku
Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta tahkim komisyonu, sigorta şirketleri ile faaliyetleri kanunla belirlenen sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için kurulan bir komisyondur. Sigorta tahkim komisyonuna

Tazminat Hukuku
Uçak Kazası Tazminatı

Uçak kazası tazminatı, uçak kazaları sonucunda talep edilebilir tazminat türüdür. Uçaklar, her ne kadar dünyanın en güvenilir taşıma araçları olarak

Son Yazılar
Kategoriler: