Zonguldak Trafik Kazası Avukatı 15.Yıl

Zonguldak Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazası yaşayan kişilerin maddi ve manevi zararları oluşmaktadır. Bu zararların geri alınması için de birçok işlem süreci vardır. Bu süreçleri kazazede adına Zonguldak Trafik Kazası Avukatı takip etmektedir. Avukat desteği ile süreçleri yönetmek hak kayıplarını yok etmek ya da minimize etmek için önemlidir. Bu nedenle işlemler uzman  Trafik Kazası Avukatı desteği ilerlemelidir.

Zonguldak Trafik Kazası Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Zonguldak Trafik Kazası Avukatı tüm kaza sonuçlarına göre, en uygun hukuki süreci yürüten avukatlardır. Bu avukatlar öncelikle olayı mahkemeye taşımamak üzere çalışmaktadır. Eğer idari başvurular ile işlemler çözülemezse bu durumda Kaza Avukatı gerekli evrakları hazırlayarak olayı mahkemeye taşımaktadır.

Zonguldak Trafik Kazası Avukatı desteği almak zorunda kalanların Kaza Avukatı seçerken dikkatli olması gerekmektedir. Trafik kazaları alanında tecrübeli avukatlar arasından seçim yapılmalı ve idari işlemler ya da hukuki süreçler onlara bırakılmalıdır.

Zonguldak Trafik Kazası Avukatı İletişim Adresi

Zonguldak Trafik Kazası AvukatıAv. Cuma Ali Koç
Telefon:+90 544 129 34 68
Adres: www.cozumavukatlik.org
Mail:info@cozumavukatlik.org

Zonguldak Trafik Kazası Avukatları

Zonguldak trafik kazası avukatının birden fazla alanı bulunmaktadır:

 • Yaralanmalı trafik kazası avukatı; kazazedelerden en az birinin bedeni hasar aldığı kazalarda tazminat alacaklarına ilişkin çalışmalarını sürdürür. Tazminat davasının yanı sıra yaralanmalı trafik kazalarında kazazedenin şikayetçi olması üzerine ceza davası da açılmaktadır. Zonguldak trafik kazası avukatı; failin TCK 89. Maddesi ‘Taksirle Yaralama’ başlığı altında ceza almasını da sağlamaktadır.
 • Ölümlü trafik kazası avukatı; kazazedenin vefatı üzerine yakınları olan; annesi, babası, eşi, çocukları ve ispat yükümlülüğü bulunan üçüncü kişilerin; sosyal ve ekonomik yaşamlarının etkilenmemesi adına sigorta şirketinden Destekten Yoksun Kalma Tazminatı; sorumlu sürücüden veya müteselsilen sorumluluğu bulunan kişilerden manevi tazminatın teminini sağlamaktadır.
 • Maddi hasarlı trafik kazası avukatı; ölüm ya da yaralanma olmayan sadece araçların hasar aldığı kazalar üzerinde çalışmalarını sürdürür. Bu kaza türünde sorumlu sürücüden; araç mahrumiyet bedeli tazminatı ve ticari kazanç kaybı tazminatı alınır. Kusurlu araç sürücüsünün sigorta şirketinden; aracın bakım ve onarım ücreti ile birlikte araç değer kaybı tazminatı temin edilir.
 • İş kazası avukatı; İş Kanunu’nda yer alan şartları sağlayan kazalarda işçi veya işverenin vekilliğini yapan avukatlara denilmektedir. İş kazası yaşayan işçinin ilgili kanun kapsamında işverenden tazminat alacağı bulunmaktadır. Tazminat alacağının temini, dava önceki aşamaların tamamlanması ve dava sürecini yönetmesi için Zonguldak iş kazası avukatı ile birlikte çalışmalıdır.
 • Sigorta avukatı; sigortalı araç sahibi ve sigorta şirketi arasında sözleşmeden doğan uyuşmazlıkları arabuluculuk veya dava yöntemi ile çözümü kavuşturmaktadır.  
 • Ceza avukatı; ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazaları nedeniyle ceza davaları yürütülmektedir. Yürütülen davalarda temsil edilmek önemlidir. Ceza davalarında hapis cezaları ve adli para cezaları söz konusu olabilmektedir. Cezai yaptırımlar söz konusu olduğu için Zonguldak Trafik Kazası Ceza Avukatından hukuki desteği almak gerekir. Bu nedenle avukat desteği almak asla ihmal edilmemelidir.

Trafik Kazasında Manevi Tazminat

Trafik kazalarında manevi tazminat; kazanın gerçekleşmesine neden olan sürücü ya da müteselsilen sorumluluğu bulunan ruhsat sahibi ve araç işleteninden talep edilen tazminattır. Manevi tazminatın verilmesinin temel amacı; maddi hasarları karşılamak değil, yaralanmalı trafik kazalarında kazazedenin; ölümlü trafik kazalarında vefat eden yakınlarının üzüntü ve kederleri içindir. 

Trafik kazası manevi tazminat hesaplaması yapılırken kullanılan bir metot bulunmamaktadır. Tazminatın miktarı hakim ya da bilirkişi tarafından hesaplanır. Manevi tazminat hesaplanırken dikkat edilen faktörlerin başlıca olanları;

 • Her iki tarafında ekonomik durumları,
 • Kazazedenin yaşı, kusur oranı ve yaralanmalı kaza ise maluliyet oranıdır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi – Karar: 2016/575

2009 yılında meydana gelen yaralamalı trafik kazasında davalı sürücünün %100 oranında kusurlu olduğu kabul edilerek 10.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi hukuka uygun olmuştur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – Karar: 2013/201

Trafik kazası neticesinde bacağı kesilerek %47 oranında maluliyete maruz kalan, kusursuz olan ve kaza tarihinde 19 yaşında olan davacı mağdur lehine hükmedilen 80.000 TL manevi tazminat miktarı uygundur.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi –  Karar: 2016/1139

Davaya konu yaralamalı trafik kazası sebebi ile maluliyetin bulunmayışı, kazaya bağlı olarak yaşı küçük çocukta oluşan yaraların iyileşme süresinin bir ay olması göz önüne alındığından anne için 10.000 TL baba için 10.000 TL olarak hükmedilen manevi tazminat miktarı yüksektir.

Trafik Kazasında Kemik Kırığı

Trafik kazası kemik kırığı tazminatı; yaralanmalı trafik kazasında kemik bütünlüğü bozulan kazazede için sigorta şirketinden talep edilen tazminattır. Sigorta şirketi kemik kırığı tazminatını ödemeden önce kazazedenin maluliyet raporunun teslim edilmesini beklemektedir.

Yaralanmalı trafik kazalarında maluliyet raporunun alınmasından önce yönetmelik ve kanunlarda bulunan 1 yıl (12 ay) olan iyileşme sürecinin tamamlanması beklenir. İyileşme sürecini tamamlayan kazazede Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarında hekimler tarafında muayene edilmektedir. Muayene de hekimler kazazedenin kazadan dolayı oluşan yaralanmasının hayati fonksiyonlarına etkisi değerlendirilir.

Trafik kazası kemik kırığının ceza davalarında da failin cezasının arttırılması yönünde etkisi bulunur. TCK 89 Taksirle Yaralama maddesi neticesinde ceza oranı yarı kat arttırılır.

Güvence Hesabının Rücu Hakkı

Trafik kazalarında güvence hesabı;

 • Faili meçhul kazalarda,
 • Çalıntı veya gasp edilen araçların verdiği zararlarda,
 • Sigorta şirketinin iflası ya da kapanması durumunda,
 • Sigortasız aracın karıştığı kaza da meydana gelen zararlar,
 • Yurtdışına kayıtlı araçların sebep olduğu kazalarda tazminat ödemesi yapmaktadır.

Hukuk sektöründe rücu hakkı; verilen tazminatın geri alınması anlamında kullanılmaktadır. Güvence hesabı ödediği tazminatlar için 2 yıl içerisinde rücu hakkını kullanabilmektedir.

Güvence hesabı rücu hakkının dayanağı Güvence Hesabı Yönetmeliğidir. İlgili kanunun 16. Maddesinde güvence hesabı rücu hakkı için yer alan ifadeler:

Hesaptan yapılan ödemeler nedeniyle;

a) Zorunlu sigorta yaptırmayan veya geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu sigortaları yaptırmayan kişilere,

b) Sorumlunun sonradan belli olması halinde bu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine,

c) Zarardan sorumlu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine,

ç) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yapılan ödemeler çerçevesinde yükümlü sigorta şirketine,

d) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan ödemeler nedeniyle Büroya, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rücû edilir.”

Sosyal Güvenlik Kurumu Rücu Davası

SGK rücu hakkını iş kazası geçiren kazazedenin işverenine karşı kullanmaktadır. Bu hakkın kullanabilmesi için ise; iş kazası geçiren işçi için işverenin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.

İş kazasının gerçekleşmesi sonucunda işveren iş kazası bildirimini sorumlu SGK’ya yapması gerekmektedir. Bildirim süresi için işverene tanınan yasal süre ise 3 gündür. Bu sürenin sonunda kurum işçiye çalışamadığı gün için geçici iş göremezlik ödeneği sağlamaktadır.

Güvence hesabı ödediği tazminatı geri alabilir mir?

Güvence hesabı şartların sağlanması durumunda ödediği tazminatı sorumlu kişilerden rücu hakkını kullanarak geri alabilir.

Trafik kazası nedir?

Trafik kazası; Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre; karayolları üzerinde en az bir ve birden fazla aracın karıştığı talihsiz olaylara denilmektedir.

Zonguldak trafik kazası avukatı görevleri nelerdir?

Zonguldak trafik kazası avukatlarının görevleri arasında gösterilenler;
Müvekkillerine bilgi vermek,
Ceza davasında failin ceza alması için süreci yönetmek,
Tazminat alacaklarının teminini sağlamak,
Müvekkilinin haklarını savunmak.

Maddi hasarlı trafik kazasında manevi tazminat istenebilir mi?

Trafik kazalarında manevi tazminat; yaralanmalı kazalarda kazazedenin kendisi, ölümlü kazalarda vefat eden kişinin yakınları tarafından talep edilir. Maddi hasarlı trafik kazalarında manevi tazminat talebinde bulunulamaz.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin