Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Özel hukuk ilişkileri kapsamına giren tazminat hukuku, farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat konusundaki uyuşmazlıkları ele almaktadır. Bu uyuşmazlıklar sonucunda maddi ve manevi tazminat davası şeklinde hukuki alanda görülen davaları içermektedir. Hukuk sistemimizde maddi ve manevi tazminat davalarına örnek olarak; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi konularındaki davalar gösterilebilir.

Tazminat davalarında, hukuki prosedürlere uyumlu hareket ederek sürecin yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının hedeflenen şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden tazminat taleplerinde deneyimli avukatlarla birlikte çalışılması önem teşkil etmektedir. Halk arasında tazminat avukatı olarak bilinen bu avukatlar, hem maddi hem de manevi tazminat davalarında gerekli hesaplama yöntemlerini uygulamaktadır

Ehliyetsiz Trafik Kazası
Ceza Hukuku
Ehliyetsiz Trafik Kazası Tazminat

Ehliyetsiz Trafik Kazası, Türk Ceza Kanunu’na ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre suçtur ve idari para cezası yaptırımı gerektirir. Ehliyetsiz direksiyon

Zorunlu Trafik Sigortası Teminat Limitleri
Tazminat Hukuku
Trafik Sigortası Teminat Limitleri

Trafik sigortası teminat limitleri, zorunlu trafik sigortası karşı tarafın hasarını karşılamak için bir güvencedir. Trafik kazası sonucu meydana gelen zararlar

Meslek Hastalığı Sebebiyle Tazminat Davası
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Meslek Hastalığı Sebebiyle Tazminat Davası

İş sağlığı ve önlemleri adı verilen uygulamaların ülkemizde yeterince dikkate alınmaması gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan iş kazaları ya

Hatır Taşıması Nedir?
Tazminat Hukuku
Hatır Taşıması Nedir?

Hatır taşıması,   sigorta ve tazminat hukukunda ilgili tarafa ödeme yapmadan önce yüzde 20 oranında uygulanan indirim oranına verilen isimdir.

Trafik Kazalarında Yüzde Kalıcı İz Tazminatı
Tazminat Hukuku
Trafik Kazalarında Yüzde Kalıcı İz Tazminatı

Yüzde kalıcı iz yaralanmaları trafik kazalarında maluliyet raporu ile tespit edilmelidir. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra adli tıp raporu ile tespit

Trafik Kazası Kemik Kırığı Tazminat
Tazminat Hukuku
Trafik Kazası Kemik Kırığı Tazminatı

 Kemik kırığı tazminatı trafik kazalarında ve iş kazalarında sıklıkla görülmektedir. Meydana gelen kemik kırıkları maddi hasar kapsamında değerlendirilmektedir. Her kemik kırığının

Tren Kazası Tazminat Davası
Tazminat Hukuku
Tren Kazası Tazminat Davası

Tren kazası tazminat davası, son yıllar ülkemizde sıkça aranan sorgular arasında yer alıyor. Bunun sebebi ise son yıllarda artan ‘’Tren

Kurye Kazası Tazminat
Tazminat Hukuku
Kurye Kazası Tazminat Talepleri

Kurye kazası aynı zamanda iş kazası kapsamında da değerlendirilebilmektedir. Kazaya karışan kurye 4 farklı tazminat talebinde bulunabilir. Kuryenin maddi tazminat

Son Yazılar
Kategoriler: