Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Özel hukuk ilişkileri kapsamına giren tazminat hukuku, farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat konusundaki uyuşmazlıkları ele almaktadır. Bu uyuşmazlıklar sonucunda maddi ve manevi tazminat davası şeklinde hukuki alanda görülen davaları içermektedir. Hukuk sistemimizde maddi ve manevi tazminat davalarına örnek olarak; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi konularındaki davalar gösterilebilir.

Tazminat davalarında, hukuki prosedürlere uyumlu hareket ederek sürecin yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının hedeflenen şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Bu yüzden tazminat taleplerinde deneyimli avukatlarla birlikte çalışılması önem teşkil etmektedir. Halk arasında tazminat avukatı olarak bilinen bu avukatlar, hem maddi hem de manevi tazminat davalarında gerekli hesaplama yöntemlerini uygulamaktadır

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İnşaatta İş Kazası Tazminat Davası

Tuik verilerine göre inşaatta iş kazası vakaları, iş kazaları sıralamasında neredeyse 1’inci sırada yer alıyor. Yaralanma ve ölümlü iş kazalarında

İş Kazası Geçirdim Şikayetçi Olmadım
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Kazası Geçirdim Şikayetçi Olmadım

İş kazası geçirdim şikayetçi olmadım, diyenlerin sayısı hiçte az değildir. İşinden olmak istemeyen, iş vereni ile aralarında gönül bağı, kan

Tazminat Hukuku
Sigorta Avukatı

Sigorta hayatımızın bir çok alanında güvenceler sunmaktadır. En çok kullanılanı ise zorunlu trafik sigortasıdır. Sigorta şirketleri tarafından zarara ilişkin yapılan

Trafik Kazası Sonrası Psikolojik Tazminat
Tazminat Hukuku
Trafik Kazası Sonrası Psikolojik Tazminat

Trafik Kazası Sonrası Psikolojik Tazminat Nedir ve Nasıl Alınır? Trafik kazası sonrası psikolojik tazminat, sıkça rastlanan bir durumdur. Ancak psikolojik

Haksız Fiillerden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası
Ceza Hukuku
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Kişi, hukuka aykırı bir eylem (haksız fiil) sebebiyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Kusurlu tarafa yönelik tazminat davası ile

Gemi Adamı Kıdem Tazminatı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Gemi Adamı Kıdem Tazminatı

Gemi adamı kıdem tazminatı yükümlülükleri 854 sayılı kanunda yer verilmiştir. İşçilik alacakları, fazla mesai, hafta tatili, gemide çalışan işçi için

Tersane İş Kazası
Tazminat Hukuku
Tersane İş Kazası

Tersane İş Kazası sonuçları bakımından oldukça ağırdır. Ölüm ve yaralanma istatistiklerinin yüksek olduğu bir sektördür. Son verilere bakıldığında iş kazaları

Tazminat Hukuku
Ayak Kırılması Tazminat

Ayak kırılması tazminat davalarında önemli belirleyicilerden bir tanesi de kırılan bölgedir. Ayaklarda meydana gelen kırıklar yüksek oranda tazminat alabilirler. Detaylarını

Tazminat Hukuku
Kazada Platin Tazminat

Kazada platin tazminat alabilmek için haklılık payınızın olması gerekmektedir. Trafik kazası sonucunda meydana gelen kırıklara ve özellikle de platin var

Trafik sigortası türleri ve teminatları
Tazminat Hukuku
Trafik Sigortası Türleri ve Teminatları

Trafik Sigortası Türleri ve Teminatları kazalarda meydana gelen zararları karşılamayı amaçlamaktadır. Trafik sigortası yaptırmak kanuni bir zorunluluktur. Sigorta maddi hasarlardan

istanbul avukat