Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar – Takipsizlik Kararı

14/04/2023
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK)

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, soruşturma veya ön inceleme sonrasında savcı tarafından verilmektedir. “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar”, bir suç iddiası üzerine yapılan soruşturma veya ön soruşturma sonucu, cezanın unsurlarının oluşmadığı veya hukuka aykırı bir kuralın uygulanması nedeniyle kamu davasının açılmasına yer verilmemesi karar verilmesidir.

Yani, suçun işlenmediği, suçun failinin tespit edilemediği veya delillerin yetersiz olduğu mahkemeler, savcılık suçlamasını düşürebilir ve mahkeme de “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” vererek soruşturmayı sonlandırabilir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, bir suçlama veya suçlama iddiasıyla ilgili olarak bir yargı mercii tarafından verilen bir karardır. Bu karar, suçlama veya suçlama iddiasının gerekçeli bir şekilde incelenmesi sonucu, suçun işlenmemesine veya suç unsurunun bulunmamasına veya sorumluluğunun verilmemesine karar verilmesi şartıyla verilecektir.

Bu karar, savcı veya yetkili yargı mercii tarafından yetkilendirilir. Bu kararın verilmesi, soruşturma veya yargılama kararı sona erdirilmesine ve şüphelinin veya sanığın suçsuzluğunun mahkeme tarafından tescil edilmesi neden olabilir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, adalet kararı önemli bir rol oynar çünkü suçlamaların haksız yere devam etmesinin ve masum insanların cezalandırılmasının önüne geçilir. Ancak, bu kararın verilmesi cezanın işlenmediği gerçeğine dayanan ve mahkemece verilen karar kesindir, yani oynanamaz.

Trafik kazalarında, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar da suçlama veya suçlamanın bakışlı bir şekilde incelenmesi sonucunu doğuracaktır. Ancak, bu durumda karar, trafik kazasının hafifletilmesi ve kazada yer alan etkilerinin hız, yükseklik, yol koşulları gibi bileşenlerine göre belirlenir.

Örneğin, bir trafik kazasında suçlamaların yasalara göre veya elde etmek için sadece dikkatsizlik veya yanlış hesaplamalar sonucunun korunması hakkında yeterli kanıtlar varsa, savcı veya mahkeme, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verebilir. Ancak savcı veya mahkeme, Kovuşturmaya Yer Olma Dair Karar vermek yerine, davanın açılmasına karar verebilir.

Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Ne Demek?
Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Ne Demek?

Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Ne Demek?

“Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına” ifadesi, bir suçlama veya suçlama iddiasıyla ilgili olarak bir yargı merciinin, suçun işlenmemesine veya suç unsurlarının oluşmadığına veya sorumluluğunun alınmasına karar verilmesi amacına yönelik gelir.

Bu karar, suçlamayla ilgili olarak yapılan soruşturma veya yargılamanın sona erdirilmesine neden olur ve suçlamayı yapan kişinin, yani genellikle savcının, suçlamaya veya dava açmaya devam etmesine izin vermez. Bu karar, kişinin suçsuz olduğunu ve suçlamalardan sorumlu tutulduğunu belirtir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, adalet sistemini korumak açısından önemlidir çünkü hatalı yere suçlanan kullanıcılara veya masumiyetlerine rağmen yargılanan kullanıcılarının korunmasına yardımcı olur. Bu kararın verilmesi, adaletin sağlanması ve kanuni olmayan yere suçlananların veya suçsuz yere yargılananların cezalandırılmalarının önüne geçilmesi yardımcı olur.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Hangi Hallerde Verilir?
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Hangi Hallerde Verilir?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Hangi Hallerde Verilir?

Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, soruşturma veya kovuşturma yaşanabilecek bir karardır. Bu karar, savcılık veya sulh ceza hakimliği tarafından verilir.

Savcılık veya sulh ceza hakimliği, suç şüphesi üzerine yapılan bir soruşturma veya kovuşturma sonrasında, cezanın unsurlarının oluşmadığı veya suç olmadığına kanaatine varırlarsa, kovuşturmaya yer vermeyecek şekilde karar verebilirler. Bu durumda, şüpheli veya sanık hakkında cezai işlem yapılmaz ve dava sona erer.

Kanun, öngördüğü ceza yaptırımı hüküm altına almak için yeterli delil bulunmaması veya soruşturma veya kovuşturma uygulamasının hukuki veya kesin imkansızlığı Ayrıntı gibi ayrıntılar da kovuşturmaya yer verilere ilişkin karar verebilirler. Örneğin, şüpheli veya sanık yargılamayı saçmayı bir neden varsa, bu durumda da kovuşturmaya yer vermemeye karar verebilir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, önemli bir karar olmasına rağmen, hüküm sonunu taşımaz. Yani, suçun işlenmediği veya taleplerin unsurlarının oluşmadığına dair karar verilmiş olsa bile, hükümsüzlük ilkesi gereği, bu kararın kesin olarak gerekli olması. Aksi takdirde, yeniden suçlama olası ve şüpheli veya sanık hakkında yeniden bir soruşturma veya kovuşturma yapılabilir.

Takipsizlik Kararı Örneği

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar örneğinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

 • Dosya numarası ve karar numarası
 • Suçun adı
 • Şüphelinin adı, soyadı, doğum tarihi ve adresi gibi kimlik bilgileri
 • Olayın ne zaman, nerede ve nasıl yerleşim hakkında kısa bir açıklama
 • Şüphelinin savunması özetlenir
 • Delil durumu, şüpheli veya sanığın seçenekleri, olayların sonuçları gibi unsurlar değerlendirilerek kovuşturmaya yer vermeyen kararın değerlendirmesi
 • Sonuç olarak, şüpheli hakkındaki suçlamaların unsurlarının oluşmadığından kovuşturmaya yer verilmeyeceğine dair karar verildiğini belirtiyor.
 • Kararın ilgililerine tebliğ edilir.
 • Savcının adı soyadı ve imzası.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, yargılama süreci önemli bir aşamadır ve kovuşturmaya karar vermediğinde, şüpheli veya sanık hakkında cezai işlem yapılmaz ve dava sona erer. Kararın görüşü, delil durumu ve hukuki değerlendirmeler açıkça belirtilmelidir.

Takipsizlik Kararı (KYOK)
Takipsizlik Kararı (KYOK)

Takipsizlik Kararı (KYOK)

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, savcılık veya sulh ceza hakimliği tarafından verilir ve karar, ilgili kişi veya kişiler tebliğ edilir. Takipsizlik kararının tebliğ edilmesiyle birlikte, soruşturma veya kovuşturma sona erer ve ilgili kişi veya kişiler hakkında cezai işlem yapılmaz.

Takipsizlik kararı tebliğ edilirken, şu tavsiyeden biri kullanılabilir:

 1. Resmi Tebligat: Takipsizlik kararı, resmi tebligat yoluyla tebliğ edilir. Bu yöntemde, karar, ilgili kişiye sevk posta yoluyla gönderilir. Kararın tebliği, ilgili kişi imzası veya bir başkası tarafından alınmış belgesiyle onaylanır.
 2. İmza Karşılığı Tebligat: Takipsizlik kararı, ilgili kişinin imza karşılığı tebliğ edilir. Bu yöntemde, kararın tebliği için kişinin ev veya iş yerine bir görevli gönderilir. Görevli, kararın birikimi ve ilgili kişinin imzasını alır.
 3. Kişinin teslimi: Takipsizlik kararı, ilgili kişiden teslim edilir. Bu yöntemde, kararın ilgili kişiye gidilerek veya adrese çağrılarak tek başına teslim edilmesi gerekmektedir.

Tebliğ yöntemi, kararın hızlı ve güvenilir bir şekilde ilgili kişiye ulaştırılmasını sağlamak için uygun bir yöntem seçilerek yapılmalıdır. Kararın tebliği ile birlikte, ilgili kişiler, yola çıkmak ve savunmaya geçmek konusunda bilgilendirilmelidir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Sicile İşler Mi?

Türk Ceza Muhakemesi Kanunu‘na göre, kovuşturmaya yer kaplamamaya dair karar, sicile işlenir. Ancak, bu kayıt, şüphelinin veya sanığın tamamında bir kayıt olarak nitelendirilir. Yani, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, suç kaydı olarak verilmez ve bu kararla ilgili, kişinin sicil kaydına olumsuz bir şekilde yansımaz.

Takipsizlik kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, ilgili nesli korumak amacıyla korumak amacıyla. Karar, adli sicil kayıtlarında tutulan ve ilgili şahsın hukuki kullanım amaçlı kullanılması kullanılabilir. Ancak, bu kayıt, sadece ilgili hukuki kişisel kullanma amacını belirlemek amacıyla kullanılır ve başka bir amaç açıklanamaz.

Özetle, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, ilgili kişinin sicil kaydına işlenir, ancak bu kayıt, olumlu bir kayıt olarak kabul edilir ve suç kaydı olarak nitelendirilmez. Karar, ilgili kişiyi korumak amacıyla bulundurmak ve ilgili kişiyi yasal olarak muhafaza etmek için kullanmak kullanılabilir.

Takipsizlik Kararını Nasıl Öğrenebilirim ?
Takipsizlik Kararını Nasıl Öğrenebilirim ?

Takipsizlik Kararını Nasıl Öğrenebilirim?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar için bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıdaki yollardan hakkında birini kullanabilirsiniz:

 1. Savcılık veya sulh ceza hakimliğine başvurmak: Takipsizlik kararı, savcılık veya sulh ceza hakimliği tarafından verilir. Bu nedenle, karar hakkında bilgi edinmek isterseniz, ilgili savcılık veya sulh ceza hakimliğine başvurabilirsiniz.
 2. Mahkeme kararına bakın: Takipsizlik kararı, mahkeme kararına uyulması. Dolayısıyla, takipsizlik kararı hakkında bilgi edinme için, ilgili mahkemenin dosya kayıtlarını izlemeye başvurulabilir.
 3. Adli Sicil Kaydır Sorgulama: Takipsizlik kararı, ilgili kişinin adli sicil kaydında tutulur. Bu nedenle, takipsizlikten kaçınmak istiyorsanız, Adalet Bakanlığı tarafından üretilen “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” hizmetini kullanarak, ilgili kişinin adli sicil kaydını sorgulayabilirsiniz.
 4. Avukatınızdan yardım almak: Takipsizlik kararı hakkında bilgi edinmek için, bir avukatla çalışabilirsiniz. Avukatınız, ilgili savcılık veya sulh ceza hakimliğiyle mücadele idame ve takipsizlik kararı hakkında bilgi edinebilir.

Özetle, takipsizlikten kaçınmak için, savcılık veya sulh ceza hakimliğine başvurmak, mahkemeye başvurmak, adli sicil sorgulama hizmetini kullanmak veya avukatınızla görüşmek geçmek gibi yöntemleri kullanabilirsiniz.

 

UYAP Takipsizlik Kararı Sorgulama

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar sorgulamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. UYAP’a giriş yapın ve kullanıcı adı ve şifrenizle oturum açın.
 2. Sol menüdeki “Sorgulamalar” bölümüne tıklayın.
 3. Açılan alt menüden “Karar Sorgulama” seçeneğini seçin.
 4. Karar sorgulama sayfasında, arama yapmak istediğiniz ölçütleri belirlemez. “Karar Tarihi”, “Dosya Numarası” ve “Mahkeme” gibi filtreler kullanarak arama yapabilirsiniz.
 5. “İşlemi Tamamla” düğmesine tıklayın.
 6. Kararlar listesi sayfasında, takipsizlik sorgulaması sorgulamak istediğiniz dosya numarasını bulun ve tıklayın.
 7. Dosya detay sayfasında, takipsizlik kararının olup olmadığını kontrol edin.

Not: UYAP üzerinden takipsizlik kararı sorgulama işlemi, sadece UYAP’a kayıtlı dosyalar için mümkündür.

Takipsizlik Kararı Ne Zaman Kesinleşir ?
Takipsizlik Kararı Ne Zaman Kesinleşir ?

Takipsizlik Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, soruşturmanın veya kovuşturmanın sona erdiği ve ilgili kişi veya kişiler hakkında cezai işlemin yapılmayacağına kararın verilmesi bir aşamadır. Ancak, takipsizlik kararının kesinleşmesi için ilgili kişi veya savcılık tarafından itiraz edilmemesi gerekir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, savcılık veya sulh ceza hakimliği tarafından verilir ve ilgili kişi veya kişiler tebliğ edilir. Takipsizlik kararına itiraz etmek isteyen kişiler, kararların kendilerine tebliği hükümleri bir hafta içinde itiraz dilekçesini ilgili savcılığa veya sulh cezalarına hakim olmalıdırlar.

Savcılık veya sulh ceza hakimliği, itirazı değerlendirerek, takipsizlik yaptırımlarını kaldırabilir veya karar verebilir. Eğer itiraz reddedilirse, takipsizlik kararı kesinleşir ve ilgili kişi veya kişiler hakkında cezai işlemin yapılmayacağı kesinleşir.

Özetle, takipsizlik kararı, ilgili kişi veya cihazların tebliği sonrasında, itiraz süresi beklenir. Eğer itiraz edilmezse, takipsizlik kararı kesinleşir ve ilgili kişi veya kişiler hakkında cezai işlemin yapılmayacağı kesinleşir. Ancak, itiraz edilmesi durumunda, takipsizlik kararı kesinleşebilir ve kararın kesinleşmesi için itirazın reddedilmesi gerekmektedir.

 

Takipsizlik Kararı Ne Kadar Sürer?

Takipsizlik kararı verme süreci, olayların sonuçlarına, delillerden kaçınma, şüpheli veya sanığın gruplarına ve diğer etkenlere bağlı olarak belirlenir. Takipsizlik kararının ne kadara kadar verildiği, soruşturma veya kovuşturma olayı ortaya farklı çıkan faktörlere bağlı olarak sıralanıyor.

Savcılık veya sulh ceza hakimliği, suç duyurusu veya şikayet üzerine soruşturma başlatır ve delilleri toplar. Bu süreç, cezaların sınırlarına bağlı olarak birkaç gün, hafta, hatta aylar sürecektir. Delil toplama işlemini garantiledikten sonra, savcılık veya sulh ceza hakimliği, delilleri değerlendirerek kovuşturmaya yer olup olmadığına karar verir.

Eğer deliller yeterli değilse veya suçlamaların unsurları oluşmamışsa, savcılık veya sulh ceza hakimliği takipsizlik kararı verebilir. Bu kararın verilmesi de birkaç gün veya hafta sürecek. Eğer takipsizlik kararına itiraz edilirse, kararın kesinleşmesi birkaç hafta veya aylar sürer.

Takipsizlik kararının ne kadar sürdüğü, olayın karmaşıklığına, delil yöntemlerine, savcılığın iş yüküne ve diğer faktörlere bağlıdır. Ancak, takipsizlik kararının verilmesi genellikle, suç duyurusu veya şikayet üzerine başlayan soruşturma süreci birkaç hafta veya aylar içinde gerçekleşebilir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Süresi
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Süresi

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Süresi

Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, kovuşturmaya yer vermeyenlere dair karara itiraz süresi, kararın tebliğden itibaren 15 gündür. Bu süre içinde, ilgili kişi veya kişiler, kararın kaldırılması veya değiştirilmesi için itiraz dilekçesi verme hakkına sahiptir.

İtiraz dilekçesi, itiraz eden kişi veya kullanıcı imzasını ve ifadelerini içermelidir. Dilekçe, itirazın hangi ifadelere dayanmadığı, ne tür delillerin sunulacağı gibi ifade açıklayıcı bilgiler içermelidir. İtiraz dilekçesi, savcılığa veya sulh cezasının hakimliğine verilir ve kararın incelenmesi için gerekli işlem başlatılır.

İtiraz dilekçesi süresi, kesin bir eski ve bu süre içinde itiraz yapılmazsa takipsizlik kararı kesinleşir ve ilgili kişi veya kişiler hakkında cezai işlemin yapılmayacağı kesinleşir. Ancak, itiraz edilmesi durumunda, itirazın reddedilmesi halinde takipsizlik kararı kesinleşir.

Eksik Soruşturma Yapılarak Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesi
Eksik Soruşturma Yapılarak Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesi

Eksik Soruşturma Yapılarak Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesi

Soruşturma yeterli delil ve bilgi toplamadan, eksik bir şekilde soruşturma yapılmasına karar verilmemesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. Bu tür bölümler, ilgili kişiler, kovuşturmaya yer vermeyen karara itiraz edebilir ve kararın tutuklanması için savcılığa veya mahkemeye başvurabilir.

Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, soruşturma sırasında yeterli delil toplamadan kovuşturmaya yer vermeyen karar verme, savcılık veya mahkeme tarafından yeniden gözden geçirilebilir. Bu durumda, savcılık veya mahkeme, eksik kalan soruşturma yürütme organları, yeni deliller toplamak veya var olan delilleri yeniden düzenlemek için ek süre talep edebilir.

Trafik kazalarında eksik soruşturma yaparak kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi, hukuka aykırı bir işlem olabilir. Savcılık veya sulh ceza hakimliği, trafik kazası nedeniyle meydana gelen hasar ve hasarların sonuçları için olay yerinin incelenmesi ve kazaya tanık olanların zarar görmesi gerekir.

Eğer olay yeri inceleme eksik yapılırsa veya kazaya tanık olanların ifadeleri tam olarak alınmazsa, deliller yeterli olmayabilir ve kovuşturmaya yer hakkında ayrıntılı bilgi vermek hukuka uygun karar olmaz. Ciddi, kazada yaralanma veya ölüm gibi sonuçlar meydana geldiyse, savcılık veya sulh ceza hakimliği, delillerin tam ve eksiksiz bir şekilde ayrılması için daha fazla çaba göstermelidir.

Savcı Hiç İfade Almadan Takipsizlik Kararı Verebilir Mi?

Evet, savcının bazı bölümleri ifade biçimi takipsizlik kararı verebilir. Ancak, savcının kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermeden önce olay hakkında yeterli bilgi ve delil toplamış olması gerekmektedir.

Savcı, kovuşturmaya yer vermeyi bir karar vermeden önce, cinayetin işlenmesine dair yeterli somut delil bulunmamasını veya suçun unsurlarının oluşmadığını tespit etmeyi planlıyor. Deliller yeterliyse, savcı ilgili kişilerden ifade verebilir veya diğer delil toplama yöntemlerini kullanarak olay hakkında daha ayrıntılı bilgi toplayabilir.

Ancak, savcı, olay hakkında yeterli bilgi ve delil toplamadan, ön değerlendirme yaparak takipsizlik kararı veremez. Bu, hukuka aykırı bir işlem olur ve karar, itiraz edilmesi halinde geçersiz sayılır.

Trafik kazalarında, savcının bazı ifade yapılarına uymamaya karar verebilir. Ancak, bu durum, kazanma kapsamı ve delil kısıtlamalarına bağlıdır. Trafik kazalarında, savcı, olaya ilişkin trafik kazası tespit tutanağı, güvenlik kamerası görüntüsü, kazaya ilişkin fotoğraf ve raporları gibi delilleri ince takip ederek karar verebilir.

Örneğin, kazada yalnızca maddi hasar meydana geldiyse ve kusur oranı net bir şekilde belirlenebilseydi, savcı ifade yapısına takipsizlik kararı verebilir. Ancak, kazada yaralanma veya ölüm gibi ciddi sonuçlar meydana geldiyse, savcı kazaya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma yaparak ilgili kişilerden ifade edebilir ve diğer delil toplama yöntemlerini kullanır.

Trafik kazalarında, savcı, takipsizlik kararı davadan önce delilleri inceler ve cinayetin işlenmesine dair yeterli somut delil bulunmamasını veya suçun unsurlarının oluşmadığını tespit etmeyi amaçlar. Deliller yeterliyse, savcı ilgili kişilerden ifade verebilir veya diğer delil toplama yöntemlerini kullanarak olay hakkında daha ayrıntılı bilgi toplayabilir.

 İlgili İçerik: 

Maddi Hasarlı Trafik Kazası

0 0 votes
İçerik Puanı
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
İlgili İçerikler
Kategoriler
istanbul avukat