Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun hükümleriyle, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uymaları gereken usul ve esaslar da düzenlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma sorumluluğu bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ayrıca belirli ve meşru amaçlar için işlenme ve gerektiğinde güncel olma gibi ilkeler, kişisel verilerin korunmasında öne çıkan unsurlardır. Bireylerin kişisel verilerin korunmasından doğan haklarına tehdit unsuru oluştuğunda, mahkeme önünde haklarını koruyabilmeleri için bu alanda uzman avukatlardan destek almaları çok önemlidir.