5607 Sayılı Kanun, Kaçakçılık Kanunu

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Kaçakçılıkla mücadele kanunu kaçakçılık suçu, gümrük vergisine tabi bir eşyanın gümrük işlemleri yapılmadan ülkeye giriş veya çıkış yapmadan giriş veya çıkış yapmasıdır.

5607 Sayılı Kanun, Kaçakçılık Kanunu

Kaçakçılık suçu gümrük prosedürleri devletin bazı ekonomik haklar elde etmesine ve gümrükten geçen malların standardını belirlemesine yardımcı olduğundan, tüm kaçakçılık suçları kamu kayıplarına neden olur. Kaçakçılık suçunun yarattığı kamu zararı, eşyanın gümrüğe tabi olmamasından kaynaklandığından, bu suç pratikte “gümrük kaçakçılığı suçu” olarak da bilinmektedir.

Gümrük işlemi, eşyanın cinsi, miktarı, ağırlığı ve markası gibi eşyanın ithalatı veya ihracatı için gerekli tüm niteliklerin belirlendiği işlemleri kapsar. Beyanname veya giriş beyannamesi düzenlenmesi, eşyanın kontrolü, gümrük vergilerinin tespiti ve ödenmesi gibi işlemler gümrük işlemi olarak kabul edilir.

Kaçakçılık suçları, belirli usullere ve mali yükümlülüklere aykırı olarak yurt dışından bir eşyanın alınması veya ülkeye girmesi halinde meydana geldiğinden, genel bir kural olarak her türlü eşya kaçakçılık suçuna konu olabilmektedir. Uygulamada kaçakçılık suçları arasında sigara alkol kaçakçılığı, akaryakıt (petrol) kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı ve vb. gibi isimlerle bilinir

Kaçakçılık Suçlarına İlişkin Mevzuat
Kaçakçılık Suçlarına İlişkin Mevzuat

Kaçakçılık Suçlarına İlişkin Mevzuat

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde kaçakçılık suçunu oluşturan fiiller düzenli bir şekilde düzenlenmiştir.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Yasası aşağıdaki kaçakçılık suçlarına uygulanmaz:

Silah Kaçakçılığı Suçu:

Bu suç 6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 12. maddesinde düzenlemesi yapılmıştır. 5607 sayılı 6136 sayılı Kanun, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre özel bir kanundur. Suçun öznesi farklı özellikler taşıdığından 5607 sayılı silah kaçakçılığına ilişkin Kaçakçılık Kanunu uygulanmamaktadır.

Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçu:

Uyuşturucu ticareti suçu, 5237 sayılı TCK’nın 188. maddesince uyuşturucu maddenin ihracatı veya ithali suçu olarak düzenlenmiştir. TCK’da suçun konusu açıkça uyuşturucu ve uyarıcı maddeler olarak tanımlandığından, TMK’nın 188. maddesi hükümleri uyuşturucu kaçakçılığı suçunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda değil TCK uygulanacaktır.

Yasadışı Tütün Ve Alkol Üretimi Suçu:

Ticari amaç olmaksızın yasa dışı olarak belirli miktarda alkol veya tütün üretimi yapanlar, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre cezalandırılır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda alkol veya tütün kaçakçılığı suçunun yaptırımı bulunduğundan, bu kaçakçılık suçları hakkında 5607 sayılı Kanun uygulanacaktır. Kaçakçılık suçları, belirli usullere ve mali yükümlülüklere aykırı olarak yurt dışından bir eşyanın alınması veya ülkeye girmesi halinde meydana geldiğinden, genel bir kural olarak her türlü eşya kaçakçılık suçuna konu olabilmektedir.

Kültür Ve Tarihi Varlık Kaçakçılığı Suçu:

Kültür ve tabiat varlıkları konusunu kapsayan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile korunmaktadır. Tabiat ve kültür varlıklarının yurtdışına kaçırılması “kültürel ve tarihi eser kaçakçılığı” suçu olarak kabul edilmiş ve 2863 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ile yaptırıma tabi tutulmuştur.