Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireylerin iş yaşamlarını, işçi, işveren ve devlet açısından ele alan özel hukuku alanına iş ve sosyal güvenlik hukuku adı verilmektedir. Kişilerin sosyal refahını etkileyecek riskleri önleme ve sosyal güvenliği sağlamak için de bu hukuk dalındaki hükümlere başvurulmaktadır. İş hukuku, bir işverene bağımlı şekilde çalışmanın yanı sıra tarafların yapmış oldukları iş sözleşmelerini de kapsamaktadır.

İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesi bu hukuk dalının ilgilendiği konulardandır. Hukuk sistemi, bireysel anlamda güçsüz ve bağımsız durumda olan işçilerin haklarını koruyabilmek adına, işçi çıkarlarını gözeten düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeleri yapan devlet de iş hukuku kapsamında önemli bir unsurdur. Bu alanda görev yapan avukatlara halk arasında iş avukatı denilmektedir.

 

Kötüniyet Tazminatı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kötüniyet Tazminatı

Kötüniyet tazminatı, haksız fesih tazminatı hesaplaması, iş kanununda düzenlenen “Kötüniyet tazminatı”, işçinin belirli koşullar altında işverenden talep edebileceği bir tazminat

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Kazası Sigortası

 İş kazası Sigortası İle İşveren Neleri Güvence Altına Alır? İş kazası sigortası gerçekleşen kaza da yaralanan işçiye ve ya vefat

İşe İade Davası
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşe İade Davası

İşe İade Davası nedir? İş sözleşmesinin işveren tarafından keyfi olarak feshedilmesine karşı işçiyi korumak amacıyla işe iade davaları açılmıştır. Bu

İstinaf Nedir?
Tazminat Hukuku
İstinaf Nedir & Ne Kadar Sürer?

İstinaf Nedir: Yerel mahkemelerde istediği sonucu alamayan taraflar, kararı bir üst mahkemeye taşıyarak itirazlarını sunabilirler. Birinci derece mahkeme kararları istinaf

İş Sözleşmesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Sözleşmesi

İş Sözleşmesi , Genellikle ülkemizde işçi ve işveren arasında yapılmakta olan sözleşmelerin çoğunluğunun bir bölümü belirsiz iş sözleşmesi olarak yapılmaktadır.

Ayrımcılık Tazminatı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ayrımcılık Tazminatı

Ayrımcılık Tazminatı , İşverenlerin, çalışanları arasında ayrımcılık yapmaması ve tüm çalışanlarına eşit davranması gerekir. İş Kanunu’nda eşit davranma ilkesi adıyla

Trafik İş Kazası Tazminat ve Ceza Davası
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Trafik İş Kazası Tazminat Davası

Trafik iş kazası; işçinin çalıştığı esnada, mesai saatlerinde, iş yerinin tahsis ettiği bir araç ile işe gidip gelirken ya da

İş Kazası Tazminat Hesaplama
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Kazası Tazminat Hesaplama

İş kazası tazminat hesaplama, iş kazasına uğrayan işçilerin ve hak sahiplerinin maddi – manevi kayıplarını karşılamak için yapılan hesaplama yöntemidir.

İs Kazası Tespit Davası
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Kazası Tespit Davası

İş kazası tespit davası çok zaman tercih edilen bir dava türü değildir. Ancak iş yerlerinde gerçekleşen kazalarda çalışan kazayı iş

İş Kazası Avukatı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Kazası Avukatı

İş Kazası Avukatı ; İş kazaları maalesef ki kanayan bir yara… Türkiye bu alanda verilere bakıldığında Avrupa’da bir numara. İş

Son Yazılar
Kategoriler: