İş Kazası Tazminat Hesaplama

08/07/2022
İş Kazası Tazminat Hesaplama

İçindekiler

İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplama

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

İş kazası tazminat hesaplama, iş sebebiyle meydana gelen vakalarda  ölüm ve yaralanma durumlarında yapılır. İş kazası tazminat  hesaplama ile meydana gelen zararlar gelecekte oluşacak zararlar, geçici iş göremezlik giderleri, bakıcı gideri, tedavi harcamaları gibi bir çok kriter gözetilerek hesaplama yapılır. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda farklı hesaplama formülü uygulanır.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Hesaplama

Ölümlü iş kazası tazminatı hesaplama söz konusu oluğunda bazı unsurlar dikkate alınır. Bu durumda mağdur olanlar cenaze masraflarını talep edebilmektedir. Ayrıca vefat hemen gerçekleşmediği takdirde tedavi giderleri de istene bilmektedir.

Bunun yanı sıra çalışma gücünün yitirilmesi nedeni ile doğan kayıpların da istenebildiği bu tür davalarda görülür. Vefat edenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ölüm nedeni ile destekten yoksun kaldıkları için uğradıkları kaybı talep edebilirler.

İs Kazası Ölüm Tazminatı Hesaplama

İş kazası sonucunda vefat eden işçinin tazminat hesaplaması destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yapılarak elde edilir.

 • Ölen işçinin yaşı
 • Ölen işçinin maaşı
 • Ölen işçinin kusur oranı
 • Ölen işçinin eşi, 18 yaşından küçük çocukları, anne ve babası

Hesaplama yukarıdaki verilere göre yapılmaktadır. Her bir kriter tazminat miktarını önemli ölçüde etkilemektedir.

"<yoastmark

Ölümlü İş Kazası Tazminat Hesaplama Tablosu

Veriler ışığında aktürya uzmanları ölümlü iş kazası tazminat hesaplama tablosunu kullanarak sonuca ulaşmaktadır. Tablo aracılığı ile bu kişilerin alabilecekleri tazminat miktarı konusunda fikir sahibi olmaları mümkün olurken bu tablolar bilgisayarlar aracılığı ile oluşturulur. Dijital ortamlarda yapılan bu hesaplamalar gerçeğe yakın oranların tespit edilebilmesinde kullanılır.

İs Kazası Tazminat Hesaplama 2023

Geçmiş yıllarda açılan tazminat davalarının sonuçları da günümüzde belirlenmektedir. İs kazası tazminat hesaplama 2023 yılı içinde aynı bilgi çeşitlerine gereksinim duyulur. Hesaplama yapacak aküerya uzmanı için gerekli olan bilgi çeşitlerinden bazıları şunlardır;

 • İşçinin aylık maaş miktarı
 • İşçinin sigorta günü
 • İşçinin kusurluk oranı
 • Bilirkişi raporu
 • İşçinin yaşı

Genel olarak işçinin kaza anına dair sunulan rapor çeşitleri delil olarak kabul edilir. Özelliklede sakatlık ya da ölüm belge çeşitleri mahkeme kararını etkiler.

İş Kazası Tazminat Miktarı
İş Kazası Tazminat Miktarı

İş Kazası Tazminat Miktarı

Alacağınız toplam iş kazası tazminatı miktarı, genel ve özel zararların bir birleşimi olacak ve bireysel koşullarınıza göre hesaplama yapılacaktır. Genel hasar tazminatı; yaralanmanın ciddiyetine ve ne kadar çabuk iyileştiğinize bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir avukatın; potansiyel bir uzlaşma miktarı hakkında daha doğru bir fikir verebilmesi için durumunuz hakkında daha ayrıntılı bilgi toplamasının yanı sıra, ne kadar kazanma şansınız olduğu ve bunun ne kadar süreceği konusunda da size tavsiyelerde bulunması gerekmektedir.

İş kazalarına yönelik olarak açılan tazminat davalarında işveren tarafından çalıştırılan işçinin iş ilişkisine bağlı olarak yaralanması ya da ölümü durumunda maddi veya manevi tazminat talebinde bulunulur. Bu davalar işçi veya yakınları İş tarafından işverene karşı açılır. İş kazası tazminat hesaplama çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Motoru

Genel olarak iş kazası geçiren işçiler; kaza sonrası uygulanması gereken tazminat sürecini merak eder. Çünkü sıklıkla pek çok kişi iş kazalarında tazminat hesaplamalarını yapamaz. Bu durumdan kaynaklı olarak günümüzde pek çok iş kazası tazminat hesaplama motoru çeşitleri tercih edilir. Genel olarak iş kazalarının tazminatlarının hesaplamalarında şu bilgiler gereklidir;

 • Kazanın yaşandığı andaki kazazede işçinin yaşı
 • Kazanın yaşandığı ay kazazede işçinin aldığı maaş
 • Kaza olayı için belli olan kusur oran durumu
 • Sosyal güvenlik kurumu tarafından sağlanan maluliyet tespit türü
 • Meslek alanında kazanma gücünün kaybı
 • Kazazede işçinin sigortalı olarak yaptığı iş alanının detaylı bilgisi
 • Kazazede olan işçinin hem pasif hem de aktif dönemleri için kazanç miktarı
 • Yaşanan kazada haklılık oranı
 • Kazazede işçinin yaşadığı sakatlık oranı

İş Kazası Tazminat Davasında İşçinin Gerçek Ücretinin Belirlenmesi

Maddi ve manevi zararların giderilmesini yasalar kapsamında değerlendiren mahkeme, kazanın yaşandığı tarihi temel almaktadır.

 • Davacı ve davalının durumu, kusur oranları tazminat davalarında ödeme miktarını belirlemektedir.
 • Davalıdan davacıya ödenmesi gereken gerçek miktar faizlerle beraber karara vardırılır.
 • SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı, gerçek tazminat miktarının belirlenmesinde yetkili kurumdur.
 • Sigortalının sürekli iş göremezlik derecesinin gerçek oranı kapsamında tazminat belirlenir.
İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporlar (kusur, aktüerya) aracılığı ile işçinin uğradığı iş gücü kaybı ya da destek kaybı kusur oranları da dikkate alınır. Kazaya ilişkin olarak yapılan bu incelemelerde kusur oranlarını yanı sıra iş gücü kaybının da hesaplanması gerekir. İş kazasına bağlı olarak ortaya çıkacak durumlar yaralanma ya da ölüm ile sonuçlanabilir. Her iki duruma bağlı olarak tazminat davası açılabilirken iş kazası sonucu tazminat hesaplama işlemlerinde heyet raporlarına gerek duyulur.

Bilirkişi olarak adlandırılan heyet mahkeme tarafından tayin edilir. Bilirkişi; adli tıp uzmanlarının yanı sıra farklı konulara yönelik olarak da hizmet verebilen ve belli bir konuda uzmanlığı olan bireylerden oluşur. Hakimlerin bazı davalar konusunda uzmanlığı olan kişilerin bilgisine ihtiyacı olur. Mahkemelerin işleyişinde yararlanılan bilirkişi raporları sayesinde karar vermek sağlıklı yöntemlerle gerçekleştirilir. Kişilerin hak kaybı yaşamaması açısından bu uygulama gerekli olur. Bilirkişilerin hazırladığı dosyalar teknik açıdan değerlendirilir. Bilirkişiler bir konu hakkında dosya hazırlandıklarında kanaatlerini ifade ederler ve bu veriler delil niteliği taşır. Bundan dolayı da mahkemelerin bilirkişi raporlarına gereksinimi olur.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Robotu

İş kazası tazminat hesaplama ilk etapta karışık bir hal alırken verilerin netleşmesi ile daha uygulanabilir hale gelmektedir. Hesaplama yöntemlerinden bir tanesi de iş kazası tazminat hesaplama robotu kullanımıdır. Bilgisayar programı ve yapay zeka ile oluşturulan iş kazası tazminat hesaplama robotu belli verileri çekerek hesaplama yapmaktadır. Sizin verdiğiniz talimatlara göre zararı tespit eder. Hesaplama yapılırken bir çok formül ve yargıtay kararları dikkate alınır. Robot işte burada devreye girer ve uzayan iş yükünü kısaltmaktadır.

Hesaplamamızı prograsif rant yöntemini kullanarak yapmak istiyorsak ona göre talimat vermeniz gerekmektedir. Aktüeryal yöntem kullanılacaksa bu formül ve şık tercih edilerek robot yönlendirilir. İş kazası hesaplaması SGK  verileri dikkate alınarak yapılmaktadır.

İş Kazası Tazminat Miktarı Ve Sigorta Teminat Limitleri

İş kazası tazminat miktarı meydana gelen göre tespit edilmektedir.  Üst veya alt limit olmaksızın ne kadar tazminat çıktı ise o miktarın ödemesi mağdur tarafa yapılır. Ancak iş kazasının içerisinde trafik kazası da var ise durum değişiyor. Sigorta teminat limitleri Yıllara göre değişmektedir.

Yıllara Göre Trafik Sigortasının Belirlediği Üst Limitler ; Trafik iş kazası sonucu meydana gelen kazalarda hesaplama yöntemi biraz daha farklıdır. Önce trafik sigortasından faydalanılır. Üst limit tamamlandıktan sonra geriye kalan bakiye tazminat için işverene gidilir.

         

YIL MİKTAR
2023 1.200.000₺
2009 150.000₺
2010 175.000₺
2011 200.000₺
2012 225.000₺
2013 250.000₺
2014 268.000₺
2015 290.000₺
2016 310.000₺
2017 330.000₺
2018 360.000₺
2019 390.000₺
2020 410.000₺
2021 430.000₺
2022 500.000₺  İlk 6 Ay
2022 1.000.000₺  07.01.2022 Tarihinden Sonra

İş Kazası Tazminat Hesabı

Her bir vaka birbirinden farklı olduğundan, talebinize başlanmadan önce tam olarak ne kadar iş kazası tazminatı alabileceğinizi söylemek pek mümkün değildir. Hiçbir maddi menfaat, başınıza geleni tersine çeviremese de, kaza nedeniyle kaybedilen maddi kayıpları bir nebze de olsa karşılamaya yöneliktir.

iş kazası tazminat hesaplama; bir çok alanda farklı uygulamalar ile kazazedenin faydalanabileceği formüllerin birleşimidir. Kazanın meydana geldiği andan itibaren, dava açılma sürecinde ve sonuçlanacağı ana kadar iş kazası tazminat hesabı yapılabilmektedir. İş veren ile kazanın hemen ardından uzlaşma durumu olursa bir tazminat hesabına ihtiyaç duyulabilir.

Dava devam ettiği  süreçte mağdur işçinin maddi sıkıntılar yaşaması ara ödeme veya davayı uzlaşma ile kapatma talepleri de iş kazası tazminat hesaplamaya ihtiyaç duyulacaktır.

Kazanın bir sonucu olarak, işten izin almaya zorlanmış olabilirsiniz. Bunun, size finansal baskı altına soktuğunu biliyoruz. Bu da, iyileşme süreci için adil bir durum değildir. Çünkü, o günlerde ayağa kalkmak zaten yeterince zor olabilir.Bu zorlu süreci atlatmak için profesyonel destek almanız gerekmektedir.  İş kazası  avukatı; SGK yönetmeliği, hastane süreci, iş gücü kaybı raporu, kusur raporu, iş kazası tutanağı iş kazası raporu, iş kazası bildirimi, iş kazası ödeneği,  iş kazası tazminat hesaplama vb… bunlar gibi bir çok alanda deneyim sahibi ve süreci yönetebilecek kabiliyete sahiptir.

Yaralanmalı İş Kazası Tazminatı Hesaplama

Yaralanmalı iş kazası tazminatı hesaplama trafik kazaları ile aynı değildir. İş kazalarında meslekte kazanma gücü kaybı oranı baz alınmaktadır. İş Kazası maluliyet oranı tespiti yapıldıktan sonra meslekte kazanma gücü kaybı oranı ortaya çıkacaktır. İş kazalarında maluliyet tespiti sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılmaktadır.

 • Yaralanmalı iş kazası tazminatı hesaplama söz konusu olduğunda ise geçici iş göremezlik sebebiyle oluşan kayıpların talep edilmesi mümkün olur. Geçici iş göremezlik olarak adlandırılan durum işçinin iyileşene kadar geçen sürede uğradığı zararları kapsar.
 • Sürekli iş göremezlik olarak ifade edilen durumda ise sakatlığın yol açacağı çalışma gücü kaybının yanı sıra kazanç kayıplarını da kapsar.
 • Tedavi masrafları ve ekonomik geleceğin sekteye uğraması nedeni ile oluşan maddi kayıplar da talep edilenler arasında yer alır.
 • Manevi Tazminat talebi ise bir başka alacak tutarıdır.

Yaralanmalı iş kazası tazminat hesaplama yapılırken 4 ayrı kriter dikkate alınır;

 • Yaralanan işçinin yaşı: TRH 2010 formülü kullanılarak işçinin aktif ve pasif dönemleri tespit edilecektir.
 • Yaralanan işçinin Maaşı: Kazada yaralanan işçinin maaşı kaza tarihindeki güncel tutar üzerinden hesaplanmaya başlanır. Hesaplama tarihi diyelim ki 8’inci 15’i 2022, kaza tarihi ise 2021 yılı Temmuz olduğunu varsayalım. İlk maaş ile hesaplama dönemine kadar ki miktar tespit edilecek. Hesaplama tarihinde güncel maaş bilgileri üzerinden hesaplamaya devam edilecektir.
 • Yaralanan İşçinin Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı: İş kazalarında maluliyet oranı tespiti SGK tarafından yapılmaktadır.
 • Kusur Değerlendirmesi: İş kazalarında kusur durumunu iş kazası sebebiyle iş kazası bildirimi yapılan SGK tarafından atanan müfettişler tarafından yapılacaktır.

Ölümlü İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

İş kazası nedeni ile destekten yoksun kaldığını iddia eden taraf ölenin anne, baba, eş ve çocukları olabilmektedir. Bu tür tazminatlar maddi tazminat kapsamında değerlendirilir. Destekten yoksun kalan taraflar mahkemeye başvurmak sureti ile dava açma hakkına sahip olur.

Ölümlü is kazası tazminat ne kadar? Merak edildiğinde Yargıtay kararlarına bakılarak fikir edinile bilmektedir. Bu kararlar incelendiğinde ortaya çıkan tabloda ölenin yakınlarına maddi ve manevi tazminata uygun miktarların ödendiği görülür. Kaza ölümlü sonuçlandığında vefat edenin yakınları maddi tazminat davası açabilmektedirler. Bu tür davalar sebebi ile istenebilecekler ise şunlardır:

 • Cenaze masrafları
 • Vefat edenin tedavi olduğu süre içerisinde yapılan masraflar (Ölümün hemen gerçekleşmediği durumlarda)
 • Vefat edenin desteğinden yoksun kalanların açacağı destekten yoksun kalma tazminatı

İş kazası destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yapılması gerektiğinde resmi raporların önemi ortaya çıkar. Kazaya istinaden oluşturulacak raporlarda bilirkişi adı verilen resmi bir heyetin inceleme yapması gerekir.

Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı Ne Kadardır?

Ölümlü iş kazaları tazminat davalarında manevi zarar varsa TBK -56 gereğince detaylar önem kazanmaktadır:

 • Ölen kişinin yakınları manevi tazminat davası için başvuru yapabilmektedir.
 • Hakim kararı alınırken adalete uygun bir manevi tazminat sonucu verilmektedir.
 • Manevi huzuru doğurmaya faydası olacak bir tazminat miktarı ödemesi yapılmalıdır.
 • Tazminat sınırı ve amacı duruma uygun şekilde belirlenmiş olmalıdır.
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ölümlü iş kazaları için anayasa kriteri olarak dikkate alınmaktadır.
 • Anayasanın ilgili karar maddelerinde özel haller ve manevi tazminat miktarını etkileyen durumlar belirlenmiştir.
 • Manevi tazminat miktarı olaylara göre değişebildiği için hakim olabildiğince nesnel bir bakış açısı sunmalıdır

İş Kazalarında Tazminat Hesaplama

Bir iş yeri kazasında, ihmal sonucu vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen yaralanmalar sonucunda tazminat talebinde bulunulabilir. Yaralanan kişinin hayatı üzerinde yıkıcı etkilere de neden olabilir. Birden fazla yaralanma için iş kazası tazminatı hesaplamaları, her vaka için ayrı ayrı belirlenir. Burada, yaralanmanın yaşamınız üzerindeki etkisi de dikkate alınır. Birden fazla yaralanma iddiası, tekli yaralanmadan çok daha karmaşık olabilir ve yaşamı daha fazla etkileyebilir. Bu durumda, alacağınız tazminat miktarı da artacaktır.

İş Kazası Tazminatı Hesaplama 2023’de Neye Göre Belirleniyor?

İş kazası tazminatı hesaplama Manevi tazminat miktarı ve maddi tazminat miktarı 2022 yılı için şu gibi durumlara göre belirlenmektedir:

 • İşçinin ruhsal ve fiziksel olarak yaşadığı güç kaybı
 • İşçinin ölümüne bağlı yakınlarının yaşadığı maddi ve manevi kayıplar
 • İş kazalarında yasal süreçlerde meydana gelen değişiklikler
 • Salgın hastalık kapsamında yaşanan ekstra durumlar
 • Dosya ve belgelerde oluşan usulsüzlük, belirsiz durumlar ve yeniden davaya bağlı durumlar
 • Geçici ve sürekli iş görmezlik durumları
 • Kusur durumu değerlendirilmesi, işveren ve işçinin durumu, ek durumlar

İs kazası tazminat miktarı 2022 için geçerli olan rakamların hesaplanmasında davaya yönelik olarak çeşitli verilere gereksinim duyulur. Bu veriler arasında davanın ölümlü ya da yaralanmalı olarak sonuçlanmış olması durumu yer alır.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Tablosu Excel

Formüllerin bir birlerine excel yardımı ile bağlanması yoluyla bir hesaplama programı oluşturulur. hakkında bilgi alınmak istendiğinde yazılım programları aracılığı ile oluşturulan bu yöntemler sayesinde gerçeğe yakın bir hesaplama yapılabildiği görülmektedir.

 • İş kazalarında çeşitli unsurlar tazminat hesaplaması sırasında dikkate alınırken bu verilerin dijital ortamlarda hesaplanacağı zaman tablolara girilmesi gerekir. Tablolara veri girişi yapıldıktan sonra sistem otomatik olarak bir hesaplama yaparken elde edilen sonuçların yaklaşık bir değer olduğu görülür.
 • Tazminat hesaplama süreçlerinde tablolara veri girilmesi gerekirken iş kazası tazminat hesaplama excel tablosuna girilecek bilgilerde işçinin aldığı ücretin yanı sıra aktif olarak çalışabileceği zamanın miktarına da gerek duyulur.

 •  Bilgisayarlar aracılığı ile ulaşılabilen iş kazası tazminatı hesaplama excel tablosu üzerinde doğru verilen girilmesi ile alınabilecek tazminat miktarı hakkında fikir sahibi olmak mümkün olur.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Formülü

İş kazası tazminat hesaplama belli bir formül üzerinden yapılmaktadır. İş kazası aktüerya raporu sonucunda iş kazası sonucu zarara uğrayan işçinin alacağı tazminat miktarı ortaya çıkar. bu tür bir dava nedeni ile mahkemelere başvuran kişilerin merak edeceği bir konudur. İş kazalarına bağlı olarak manevi tazminat talepleri yapılabilmektedir. İş kazalarında açılabilecek maddi tazminat davalarının yanı sıra manevi tazminat davaları da vardır.

 • Manevi tazminat davalarında zarar gören taraf veya yakınları bu haktan yaralanabilir. Bunun yanı sıra kaza geçirenin vefatı durumunda da yakınları manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.

Maluliyet Tazminatı Nedir?

Kaza sonucunda meydana gelen yaralanmalara maluliyet adı verilmektedir. Ortaya çıkan zararın maddi bir karşılığı vardır. Bedeni hasar sonrasında iyileşme süreci tamamlandıktan sonra maluliyet raporu alınır. Ve bu rapora istinaden maluliyet tazminatı ödemesi yapılmaktadır. İş kazasından kaynaklanan yaralanmalarda sağlık kurulu raporu verilmemektedir. Sağlık kurulları yaralanmaya ilişkin tespitler yapmakta ve durum bildirir raporu gibi bilgiler ekleyerek ilgili SGK kuruluna göndermektedir.

Is Kazasi Maluliyet Tazminat HESAPLAMA
İs Kazası Maluliyet Tazminat Hesaplama

Maluliyet Tazminat Hesaplama

Yaralanmalı iş kazalarında ise açılacak tazminat davalarında istenebilecekler şunlardır:

 • Geçici iş göremezliğin yol açacağı kayıplar ve maddi zararlar
 • Sürekli iş göremezliğin yol açacağı kayıp ve maddi zararlar
 • Tedavi masrafları
 • Ekonomik gelecekten kaynaklanan maddi kayıplar

İş kazaları iş hukukunu ilgilendiren bir konudur. İş yerinde çalışan işçi burada bir kaza geçirdiği takdirde tazminat talep etme hakkına sahip olur. Bu kaza ölümlü ya da yaralanmalı olarak gerçekleşebilir.

İşçi iş yeri dışında işveren tarafından işin yürütümü ile ilgili olarak görevlendirildiğinde ya da işveren tarafından işe gidip gelme amacıyla tahsis edilen bir vasıtada kaza geçirdiğinde de iş kazası geçirmiş olarak kabul edilir.

Bundan dolayı da maddi ve manevi tazminat davası açılmak sureti ile iş mahkemesine başvurabilir.

Maluliyet Hesaplama Tablosu

Maluliyet Hesaplama Tablosu ile Tazminat oranları hesaplanırken ise kusur oranları, yaşla ilgili unsurlar ve yaşanan kayıpların oranları dikkate alınır. Bilirkişi raporlarına istinaden belirlenen bu oranların incelenmesinin ardından ise uğranılan kayıpların maddi karşılığı hesaplanır. Hesaplamalarda ayrıca tazminat faizine de yer verilir.

Is Kazasi Tazminat Hesaplama Bilirkisi Raporu
İş Kazası Tazminat Hesaplama Bilirkişi Raporu

İş Kazası Tazminat Hesaplama Bilirkişi Raporu

İş kazalarına yönelik olarak dava açılacağı zaman öncelikle iş kazasının tespiti davası açılır. Tespit davaları SGK tarafından olayın bir iş kazası olarak değerlendirilmediği durumlarda geçerlidir. Bu davanın neticelenmesinin ardından ise tazminat davaları açılabilir. İş kazası tazminat hesaplama bilirkişi raporu bu evrede gerekli olan bir durumdur.

Tazminat davalarında mahkeme tarafından istenecek olan bilirkişi raporu delil niteliği taşıyacak bir belgedir ve hukuki olarak buna ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı da bilirkişi raporu hazırlanır. Mağdurun bedensel zarar görmesi halinde açılacak maddi tazminat davalarında; geçici iş göremezliğe bağlı olarak yaşanan maddi kayıplar, sürekli iş göremezlik nedeni ile yaşanan maddi kayıplar, tedavi masrafları ve ekonomik gelecekte oluşan sarsılmadan doğan maddi kayıplar talep edilir.

İşçinin vefatı halinde ise; cenaze masrafları, tedavi süresi varsa bu sürede yapılan masraflar, ölenin desteğinden yoksun kalanların maddi kaybı talep edilir. Bu talep edilenler maddi tazminat davası kapsamında değerlendirilir.

İşçi alacaklarında faiz hesaplaması yapılırken kanunda belirtilen kurallara uyulur. İş kazası tazminat hesaplamaları yapılırken uğranılan iş gücü kaybının yarattığı ekonomik sonuçlar dikkate alınır.

İs Kazası Maluliyet Tazminat Hesaplama

İş hukukunu ilgilendiren iş kazaları nedeni ile tazminat davası açılabilirken yaralanmalı ya da ölümlü iş kazaları söz konusu olduğunda bu durum mümkün olur. İşçinin iş kazası sebebi ile uğradığı zararların maddi ve manevi açıdan tazmin edilebilir yanları bulunur. İs Kazası Maluliyet Tazminat HESAPLAMA yapılacağı zaman ortaya çıkan iş gücü kaybının yanı sıra kazanç kayıpları da dikkate alınır.

İş kazasına bağlı olarak ortaya çıkan tazminat alacakları hesaplanırken faiz oranları da göz önünde bulundurulur. Tazminat faizi olarak adlandırılan bu uygulamada İs kazası Tazminat faiz oranı da merak edilir.

"<yoastmark

İş Kazası Tazminat Hesaplama Yöntemi

İş kazası geçiren işçi açısından oldukça önemli bir konu olan tazminat hakkı işçinin kaza sebebi ile uğradığı iş gücü kaybı sebebi ile ortaya çıkan zararların tazmin edilmesine yöneliktir. Bu tür davalar açısından iş kazası tazminat hesaplama yöntemi önem taşır.Tazminat hesaplaması yapılırken kusur oranları, uğranılan iş gücü kaybı oranı, işçinin ücreti gibi birçok unsur dikkate alınır. İş kazasına yönelik olarak merak edilenler arasında iş kazası maddi tazminat nasıl hesaplanır? Sorusu da yer alırken iş kazası tazminatı faiz hesaplama da ayrıca merak edilir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Tablosu

İş kazaları ölümlü ya da yaralanmalı olarak oluşabilir. Bu tür durumlarda iş kazası nedeniyle tazminat hesaplama gereksinimi doğar. Tazminat hesaplaması yapılırken mahkemeler aracılığı ile kusur oranları ve işçide yaşanan iş gücü kaybı dikkate alınır. Ayrıca iş kazası tazminat hesaplama programı aracılığı ile de bu miktarlar hakkında fikir sahibi olunabilir.

İş kazasında tazminat hesaplaması yapılırken dikkate alınan konulardan biri işçinin aldığı ücret miktarıdır. Hesaplama yapılacağı zaman işçinin çalışabileceği aktif hizmet süresi de önemli olur. Ortalama yaşam süresi de bu hesaplama sırasında göz önünde bulundurulan bir unsur olurken iş kazası tazminat hesaplama tablosu aracılığı ile bu hesaplamalar yapılabilir.

İs Kazası Tazminat Hesaplama 2020

İş kazaları ile hukuki süreci kapsayan yasaların değişmediği sürece tazminat hesaplama yöntemini de değişmez. 2020 yılı içinde iş kazalarında tazminatların hesaplanması her dönem ile aynıdır. Genel olarak ise; tazminatların hesaplama süreçleri benzer etmenler ile sağlanır.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Programı

İş kazası sebebiyle tazminat hesaplaması belli yönetmelikler ve kanunlar göz önünde bulundurularak tespit edilir. Formüller ile yargıtayın verdiği son kararlar hesaplamaya yön verir. Son hesaplama yöntemi hakkında bir çok tartışma bulunmaktadır. Bu sebeple mahkemelerde çıkan bilirkişi raporlarına itirazlar gelir. İş kazası tazminat hesaplama programı ile bütün varyasyonları yapabilir, farklı hesaplamalar ile zararın ne kadar olduğunu tespit edebilirsiniz.

İş kazalarına yönelik olarak açılan davalarda tazminat talepleri oluştuğunda bunun hesaplanmasında çeşitli unsurlar dikkate alınır. Bilgisayarlar aracılığı ile de iş kazası maddi tazminat hesaplama programı oluşturulabilmektedir.

İs Kazası Tazminatı Faiz Türü

İş kazalarında hesaplama olay tarihinden itibaren başlamaktadır. Faiz türü olarak söz edilen tazminat faizi mahkeme sonucuna göre hesaplanır. Bu hesaplamalar sırasında ise bazı unsurların dikkate alındığı görülür. Tazminat olarak adlandırılan durum para borcunu içermektedir.

Para borçlarına istinaden temerrüt oluşmadığı sürece kapital faizi uygulanır. Kapital faizine ait önemli bir özellik ise sözleşme ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkmasıdır. Tazminatta ise bir ödünç ilişkisi oluşmaz. Bundan dolayı da kapital faizinden söz edilemez. Bundan dolayı tazminat davalarında uygulanan faiz türü tazminat faizi olarak adlandırılır. Tazminat faizi hesaplanırken paranın zamanında ödenmemesi ilkesinden hareket edilir.

İs mahkemesi tazminat faiz hesaplama yapılırken tazminat faiz oranları üzerinden hareket edilir. Mahkemelerin hemen sonuçlanmamasına bağlı olarak verilecek kararın uygulanması sırasında hesaplama yapılırken tazminat faiz oranları dikkate alınırken is kazası tazminat faiz hesaplama kanunlara uygun yapılır.

İş Kazası Tazminat Faizi Hesaplama Ne Zaman Başlar?

İş kazalarında faiz hesaplama kaza tarihinden itibaren başlamaktadır. Trafik kazası tazminatında olduğu gibi bildirim süresi dikkate alınmaz.

Türk hukuk sistemi incelendiğinde kapital faizi ve temerrüt faizi olarak adlandırılan iki tür uygulamanın olduğu görülür. İş kazaları sebebi ile ortaya çıkan maddi tazminat taleplerinde hukuk sistemi içerisinde yer alan bu iki faiz türü de uygulanmaz. Uygulanacak faiz tazminat faizi olarak ifade edilir.

İş Kazası Tazminat Davası Mahkemesi Ve Hesaplama Detayları

İş kazası tazminat davası açılacağı zaman bu davalara özgü bazı hususların bilinmesi gerekir. İş kazası tazminat davaları asıl işverene açılabilirken bunun yanı sıra alt işveren olarak adlandırılan taşeronlara karşı da açılabilen dava türüdür. İş kazaları olarak adlandırılan ve işveren tarafından çalıştırılan işçinin çalıştığı yerde işin yürütümü sırasında ortaya çıkan bedensel ve ruhsal hasarlar bu dava kapsamında yer alır.

İş kazalarının iş yerinde gerçekleşmiş olması gerekirken işçi çalıştığı iş sebebi ile işveren tarafından görevli olarak farklı bir yere gönderilse dahi kaza geçirmesi durumunda bu durum iş kazası olarak değerlendirilir.

İş kazası olarak adlandırılan bir başka durum ise işçinin iş yerine gitmek için kullandığı ve işveren tarafından temin edilen bir taşıtla kaza geçirmesidir. Bu tür davalar için geçerli olan bir zamanaşımı süresi olurken bu zaman kazanın meydana geldiği tarihte başlar ve 10 yıl boyunca geçerlidir.

 

İş kazaları nedeni ile açılan maddi ve manevi tazminat davaları iş hukukunu ilgilendirir. Bundan dolayı da işçi işveren ilişkilerini düzenleyen iş hukukuna uygun hareket edilir. Bağımsız bir hukuk kolu olan iş hukuku kamu hukukunun yanı sıra özel hukuk hükümlerini de içerisinde barındırmaktadır.

Sosyal anlamda da önemli bir hukuk dalı olan iş hukuku işçi ile işveren arasında gerçekleştirilen iş akdine bağlı olarak ortaya çıkar. İş Kazası Tazminatı Taraflar arasında imzalanan iş akdi bir hizmet karşılığındadır. Bu akit bir hukuki ilişki doğurur.

İşçinin korunması, işin düzenlenmesi, sosyal güvenlik mevzuatlarının uygulanması,  iş uyuşmazlıkları gibi konular iş kanunu kapsamında ele alınır. Bu tür problemlerde başvurulan mahkeme İş Mahkemesi olurken bu mahkeme; alacak, tazminat, tespit tarzında davalarla ilgilenir.

İş kazası tazminat davası açmak isteyen kişilerin öncelikle yapması gerekenler arasında mahkemeye dilekçe vermek sureti ile başvurmak olurken alınma ihtimali olan tazminat miktarlarının dijital ortamlar aracılığı ile hesaplanabilmesi mümkün olur.

İş Kazası Tazminatı hesaplama Yargıtay Kararları

İş kazalarında tazminat hesaplamalarının son karar verilme noktası Yargıtay makamıdır. Üst yargı zaman zaman beklenin dışında ictihatlar vererek hesaplama yöntemlerini köklü olarak değiştirmektedir. Yargıtay son verdiği kararda trafik kazası tazminat hesaplama ile ilgili yaşam tablosunun PMF 1931 yerine TRH 2010 mortalite tablosunun kullanılmasına hükmetmişti. Örnekte verdiğimiz karar gibi bir çok Yargıtay kararı hesaplamaların nasıl yapılacağını belirlemektedir.

Ücretsiz Hesaplama Desteği

Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk, iş kazası tazminat hesaplama konusunda ücretsiz hesaplama hizmeti sunar. Aktüer hesaplama raporları ile haklarınızı koruma altına alarak adil tazminat taleplerinde bulunmanızı sağlarız. Deneyimli avukatlarımız ve hesaplama uzmanlarımızdan faydalanabilir ya da ile Ücretsiz hesaplama araçlarımızı kullanarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

İş kazasına uğrayan işçi, mahkemece seçenek sunulmuş maddi tazminat için faiz de isteyebilir. Türk hukuk düzeneğinde, kapital faizi ve temerrüt faizi olmak üzere iki farklı faiz uygulanmaktadır.

İş kazası- meslek hastalığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,> Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, > Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

Bir diğer iş kazası maaşı ise; iş kazası maluliyet oranı oranı belli olduktan sonra yüzde 10'un üzerinde maluliyeti olan işçilere iş kazası maaşı bağlanmaktadır.

İş kazalarında;

 • Maluliyet durumu
 • İşçinin maaşı
 • Kusur değerlendirmesi
 • Kazazedenin Yaşı

4 ayrı başlık iş kazası tazminat hesaplama için belirleyicidir.

İş kazalarında tazminat hesaplama;

 • Kazazedenin yaşı
 • Kazazedenin maaşı
 • Kazada kusur oranı
 • İşçinin Meslekte Kazanma Kaybı Gücü oranı

Bu dört veri ile kaza geçiren işçinin ne kadar iş kazası tazminatı alacağı hesaplanır.

İş kazası geçiren kişinin tazminat alabilmesi için kalıcı bir hasarının olması gerekmektedir.

İş kazalarında;

 • Maluliyet durumu
 • İşçinin maaşı
 • Kusur değerlendirmesi
 • Kazazedenin Yaşı

4 ayrı başlık iş kazası tazminat hesaplama için belirleyicidir.

Ölümlü kazalarda vefat eden kişinin geride bıraktığı ailene kusur durumuna göre bir değerlendirme yapılarak maaş bağlanır. SGK'ye bildirilen maaş ne kadar ise ölen kişinin ailesine kusursuz olması durumunda o maaş bağlanacaktır.

İş kazasında 3 farklı para alınır.

1-  Geçici iş göremezlik ödeneği

2- Sakatlık tazminatı (Sürekli iş göremezlik)

3- Manevi Tazminat

İş kazalarında tazminat limitleri yaşanan olaya göre değişmektedir. İş kazası tazminat miktarı ölümlü iş kazası ya da yaralanmalı iş kazası olması durumunda da değişiklik göstermektedir. Zarar gören kişinin yaşı, maaşı, kusur durumu iş kazası tazminat miktarını belirleyecektir.

Ölen kişinin yakınlarına iş kazası sonrasında maaş bağlanır. Ve görülecek iş kazası tazminat davası neticesinde, bilirkişi raporları tamamlandıktan sonra aktüer hesaplama yapılarak ölüm tazminatı ödemesi yapılır.

Ölen kişiye kusuru maaşı oranında bir tazminat ödemesi yapılır. Aynı doğrultuda bir maaş bağlanır. İş kazası sonucu ölen asgari ücretli işçinin eşine; Yüzde yüz haklı olması durumunda 2022 yılında 4253 TL maaş bağlanır.

İş kazası sonucunda işçiye aldığı maluliyet kadar iş kazası maaşı bağlanır. Kalıcı sakatlığı ile ilgili ise iş verenden iş kazası tazminat miktarı alınır. 2022 yılı itibariyle yüzde bir heyet raporlu işçi 25 bin lira iş kazası tazminatı alır. Ölümlü iş kazalarında ise ölüm maaşı bağlanır. İş kazası tazminat hesaplama yapılarak yüklü bir miktar ödenir.

Türk hukuk sisteminde, kapital faizi ve temerrüt faizi olmak üzere iki farklı faiz uygulanmaktadır. Faiz türü dava dilekçesinde belirtilmelidir. Avukatın talep ettiği her iki faiz türü de iş kazasında uygulanabilir.

İş kazasında ne kadar para alınacağının sınırı yoktur. Haberlerde sık karşılaşmışsınızdır. İş kazasında rekor tazminat haberlerini. İşçinin maaşı ne kadar yüksek ise aldığı maluliyet ne fazlaysa alacağı tazminatta o kadar fazla olur.

İş kazası- meslek hastalığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği> Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı> Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir

İş kazalarında alınacak para miktarını kazanın boyutu belirleyecektir. Meslekte kazanma gücü kaybı yaşayan işçiler bir ömür boyu da SGK tarafından maaşa bağlanacaktır.

İş kazalarında;

-Maluliyet durumu
-İşçinin maaşı
-Kusur değerlendirmesi
-Kazazedenin Yaşı

4 ayrı başlık iş kazası geçiren işçinin ne kadar tazminat alacağını belirecektir.

İş kazalarında kusur durumu ile ilgili problem yok ise iş verenden maddi ve manevi tazminat almak mümkündür. Bir adres ise SGK'dır. İş yerinde kazaya ya da meslek hastalığına uğrayan işçi, tam teşekküllü bir hastaneden geçici iş göremezlik raporu alarak rahatsızlık yüzünden çalışamadığı ya da raporlu olduğu dönem için SGK'dan para alabilmektedir.

İş kazasında kusurlu taraf işveren ise; Kusurlu olduğu duruma bağlı olarak, kaza sonrası işçide oluşan maluliyet durumu ile işçinin yaşına ve aldığı maaşa göre tazminat vermekle hükümlüdür.

Avukat ile müvekkil ne şekilde anlaşırsa o şekilde bir usul uygulanır. Avukata verilen vekaletnamede AHZU KABZ yetkisi var ise para avukatın hesabına yatar.

Geçici iş göremezlik raporu olan işçiye ödemesi SGK tarafından yapılmaktadır.Raporlu işçiye maaşının 3/2'si hesabına yatırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat