Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, adından da anlaşılacağı üzere taşınmaz bir malın mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davaları konu alan bir özel hukuk alanıdır. Gayrimenkul hukuku kapsamında en sık görülen davalar arasında; tapu iptal ve tescil davaları, önalım ve ortaklığın giderilmesi davaları, taşınmaz vaadi sözleşmesinin feshi gibi davalar yer almaktadır.

Gayrimenkul hukuku kapsamına giren davalarda, davaya hazırlık süreci iyi yapılmadığı durumlarda, davacı ve davalının uzun bir süre boyunca mahkemeden sonuç alamamasına neden olduğu görülmektedir. Bu yüzden asliye veya sulh hukuk mahkemesine, hukuki prosedürlere eksiksiz biçimde uyarak gayrimenkul davası açılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu dava sürecini başından sona kadar profesyonel bir şekilde takip edecek avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Gayrimenkul Avukatı
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukuku ve taşınmaz hukuku alanında uzmanlaşan avukatlara verilen isimdir. Gayrimenkul davaları yaygın olarak  görülmektedir. Özellikle tapu iptal

Tapu İptal Davası
Gayrimenkul Hukuku
Tapu İptal Davası

Tapu iptal davası tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılan davadır. Tapu iptal davası hakkında sorulabilecek soruları bir araya

Son Yazılar
Kategoriler: