Emlak Vergisi İadesi

Emlak Vergisi İadesi

Emlak Vergisi İadesi, Türkiye sınırları içerisinde bulunan arsa ve ya bine sahiplerinin ödediği vergi türüdür. Emlak vergisi 1319 sayılı emlak vergisi kanununda anlatılmaktadır. Taşınmaz sahiplerinden Mayıs ve Kasım aylarında alınan emlak vergisi ikiye ayrılmaktadır:

 1. Bina vergisi
 2. Arazi vergisi

Emlak vergi iadesinden ve ya tamamen muafiyetinden yaralanacak kişilerin en önemli şartlarından biri konut ve ya arsa sahibinin hiçbir geliri bulunmaması gerekmektedir. Bunun yanında konut ya da arsa sahibi olarak emlak vergisi iadesi ve emlak vergisi muafiyetinden yararlanarak kişinin başka gayrimenkulü bulunmaması gerekmektedir. Emlak vergisi iadesi ve emlak vergisi muafiyetinden yaralanacağı gayrimenkul daimi ikamet için kullanılmalı ve 200 metrekareden küçük olmalıdır.

Emlak vergisi iadesinden dolayısı ile emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak isimler:

 • Emekliler
 • Dul
 • Yetim
 • Engelli
 • Şehit ve gazi yakınları
 • Gaziler
 • Geliri bulunmayan, çalışmayan ev hanımları

Emlak vergisi iadesi nedir peki? Emlak vergisi iadesi, emlak vergisi muafiyet şartlarını taşıdığı halde emlak vergisi ödeyenlerin ödediği vergiyi geri talep ederek almasına denilmektedir. Ödedikleri vergi emlak vergisi iadesi dilekçesi ile geri alınabilmektedir. Vergi Usulü Kanunu 120. maddesine göre haksız ödenen bu para emlak vergisi iadesi ile geri alınabilmektedir. Emlak vergi iadesi için Vergi Usulü Kanunu açıklamalarını 120. madde de şöyle dile getirmektedir: ‘Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin ve tahsil olunmuş ise mükellefe reddolunur. Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat edeceği muhasebe ve müracaat süresi zikredilmek suretiyle mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ tarihinden başlayarak bir yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat etmediği takdirde hakkı sakıt olur.

Nakden ve ya mahsuben tahsil edilen ancak fazla ve ya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan vergilerde ve kanunları gereğince mükelleflere yapılacak iade ve mansup işlemlerinde, düzeltmeye dayanarak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir’.

Emlak vergi iadesi nasıl talep edilir? Emlak vergisi muafiyet hakkı bulunan kişiler arazi ve ya konutun bulunduğu yerdeki görevli belediyeye Emlak Vergi İadesi için dilekçe yazarak emlak vergi iadesini talep edebilmektedir.

 

Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçesi
Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçesi

Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçesi

Emlak vergisi muafiyeti Emlak Kanunu 8. maddesinde açıklanmaktadır. İlgili kanun maddesi emlak vergisi muafiyeti ve emlak vergisi muafiyeti dilekçesi yazarak başvuru yapacaklar için şunları dile getirmektedir: ‘Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olun on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir’.

Emlak vergisi muafiyeti dilekçesi yazarak taşınmazın bulunduğu adresteki sorumlu olan belediye ile iletişme geçecek isimler kanun maddesinde de belirtildiği gibi şu şekildedir:

 1. Emekliler
 2. Gaziler ve yakınları
 3. Şehit yakınları
 4. Ölüm ve maluliyet aylığı alanlar
 5. Engelliler
 6. Hiçbir geliri olmayanlar
 7. Ev hanımları
  1. Emekliler için muafiyet başvurusunda istenilen en genel belgeler
   • Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçesi
   • E devletten temin edebilecekleri ekmeli olduklarını gösteren 4A Hizmet Dökümü
  2. Engelliler için muafiyet başvurusunda istenilen en genel belgeler
   • Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçesi
   • Engelli kimlik kartı örnek fotokopisi ve ya sağlık kurulu raporunun fotokopisi
 1. Ev hanımları için muafiyet başvurusunda istenilen en genel belgeler
  • Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçesi
  • Gelir getirici işte çalışmadıklarını gösteren 4A Hizmet Dökümü
 2. Gaziler, gazi yakınları ve şehit yakınları için muafiyet başvurusunda istenilen en genel belgeler
  • Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçesi
  • Gazi olduğunu ve ya gazi ve şehit yakını olduğunu gösteren evrak
 3. Hiçbir geliri olmayanlar için muafiyet başvurusunda istenilen en genel belgeler
  • Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçesi
  • Çalışmadıklarını ve hiçbir geliri olmadığını gösteren 4A Hizmet Dökümü
 4. Ölüm ve maluliyet aylığı alanlar için muafiyet başvurusunda istenilen en genel belgeler
  • Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçesi
  • Ölüm ve ya maluliyet aylığı aldığını gösteren belge

 Emekli Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçe Örneği

Emekli Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçe Örneği

Emlak Vergisi İadesi Dilekçe Örneği

Emlak vergisi iadesinin bazı özel şartlar taşıması gibi sebeplerden doları genel olarak bilinmeyen ancak merak edilerek araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yazımızda merak edilen emlak vergisi iadesi ve emlak vergisi iadesi dilekçesi örneğini açıklayacağız.

Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda geçmektedir. Emlak vergisi ödemekle yükümlü olanlar taşınmaz sahibi olan kişilerdir. Emlak vergisi arazi vergisi ve bina vergisi olarak ikiye ayrılmaktadır.

Emlak iadesi dilekçe örneği hazırlanmadan önce emlak vergisi iadesi hangi şartlarda sağlanmaktadır bilmemiz gerekmektedir. Emlak vergisi iadesinin sağlanması için Türk Hukuku’nda emlak vergisi muafiyet şartlarının da sağlanması gerekmektedir. Emlak vergi muafiyeti sağlayanlar ise şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Ölüm, maluliyet aylığı bulunanlar
 • Gaziler ve yakınları
 • Şehit yakınları
 • Engelliler
 • Emekliler
 • Yetimler
 • Dul olanlar
 • Geliri olmayan ev hanımları

Emlak vergisi dilekçe örneği doldurarak emlak vergisi muafiyeti sağlayarak iade alabilecek kişiler bunlardır.

Emlak vergisi için Vergi Usulü Kanunu’nun 120. maddesinde açıklama yer almaktadır. İlgili kanunun 120. maddesinde emlak vergisi iadesi dilekçe örneği yazacak kişilerin yararına şu açıklamalar bulunmaktadır: ‘Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin ve tahsil olunmuş ise mükellefe reddolunur. Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat edeceği muhasebe ve müracaat süresi zikredilmek suretiyle mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ tarihinden başlayarak bir yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat etmediği takdirde hakkı sakıt olur.

Nakden ve ya mahsuben tahsil edilen ancak fazla ve ya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan vergilerde ve kanunları gereğince mükelleflere yapılacak iade ve mansup işlemlerinde, düzeltmeye dayanarak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir’.

Emlak vergisi iadesi dilekçe örneği yazılarak başvurabilecekleri yukarı da belirttik. Emlak vergisi muafiyeti bulunan kişiler ödediği vergiyi haksız yere ödendiğini ve muafiyet olanlar grubuna dâhil olduğunu öğrendiğinden itibaren taşınmazın sorumlu olduğu belediyesi ile iletişime geçmektedir. Emlak vergisi iadesi dilekçe örneği yazılarak ilgi belediyeye ulaştırır. Ödediği vergi için emlak vergisi iadesi 5 yıldır. 5 yıl içerisinde emlak vergisi iadesi dilekçe örneği yazılarak ilgili belediye ile iletişime geçilmemesi durumunda emlak vergisi iadesi gerçekleşmemektedir.

Emekli Emlak Vergisi Muafiyet Şartları
Emekli Emlak Vergisi Muafiyet Şartları

Emekli Emlak Vergisi Muafiyet Şartları

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda emlak vergisi açıklanarak tanımını şu şekilde yapmıştır: Bina, arsa ve ya arazi sahiplerinin Mayıs ve Kasım aylarında taşınmazın bulunduğu yerdeki sorumlu belediyelere tahsil ettiği vergilerdir. İlgili kanunda ise emlak vergi muafiyetinden yararlanacak isimlerin başında emekliler yer almaktadır.

Emekli emlak vergisi muafiyet şartları nelerdir ise bu kon başlığı altında yer almaktadır. Emekliler, emekli olacak olanlar ve emekli yakınları tarafından sıkça merak edilen ve tartışılan bir konudur.

Peki, emekli emlak vergisi muafiyet şartları nelerdir?

 • Türkiye sınırları içerisinde tek bir konuta sahip olmak ve bu konutu ikamet için kullanmak
 • İkamet edilen bu adresin 200 metrekareyi aşmaması
 • Ölüm, maluliyet, emekli, yetim ve ya dul aylığı alan emekliler hariç, başka bir gelir kaynağı bulunmaması gerekiyor. Yani kira, ticaret, serbest meslek gibi maddi kazanç sağlayacak durumlar emekli emlak vergisi muafiyetini sağlamamaktadır.

Emekli emlak vergisi muafiyet şartlarının sağlanması durumunda haksız ödediği verginin talebi için emekli, taşınmazın bulunduğu yerde olan sorumlu belediyeye emekli emlak vergisi muafiyeti dilekçe örneği yazarak başvurması gerekmektedir.

Emlak vergisi muafiyeti ve iadesi için tanınan yasal süre ise 5 yıldır. Verginin ödenmesinin üzerinden 5 yıl geçmesi ve geri ödeme talebinde bulunulmaması durumunda vergi iadesi gerçekleşmemektedir.

Emekli Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçe ÖrneğiEmekli Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçe Örneği
Emekli Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçe Örneği

Emekli Emlak Vergisi Muafiyeti Dilekçe Örneği

1319 sayılı Emlak vergisi kanunu emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek olanlar arasında emekli olanları da söylemektedir. Ancak emeklilerin muafiyet şartını sağlaması için, emekli maaşından başka geliri olmaması gerekmektedir. Kira geliri ya da serbest meslek sahibi gibi durumlar emekliler için muafiyet şartlarını engellemektedir.

Muafiyet şartlarını sağlayan emekliler, emekli emlak vergisi muafiyeti dilekçe örneği hazırlayarak taşınmazın bulunduğu ve sorumlu olduğu belediyeye başvuru yapmaktadır. Emekli emlak vergisi muafiyeti dilekçe örneği ile başvuru yapan emekli emlak vergisi iadesini talep etmektedir. Muafiyeti sağlayan emekli ödediği vergi için 5 yıl içersinde başvuru yapması gerekmektedir. Emlak vergisi iadesi için tanınan yasal süre 5 yıl olarak belirlenmiştir.

 

Emlak Vergisi Geriye Dönük 5 Yıl İadesi Dilekçesi
Emlak Vergisi Geriye Dönük 5 Yıl İadesi Dilekçesi

Emlak Vergisi Geriye Dönük 5 Yıl İadesi Dilekçesi

Emlak vergisi iadesi Vergi Usulü Kanunda muafiyet şartları sağlayan isimlerin talep edebileceğini söylemektedir. Ancak ödediği vergiyi geri alabilmek için muafiyet sağlayanlar için bir süre belirlenmiştir. Verginin ödenmesinin üzerinden 5 yıl geçmesi durumunda emlak vergisi iadesi gerçekleşmez. Emlak vergisi geriye dönük 5 yıl iadesi dilekçesi yazılar taşınmazın ikamet adresindeki sorumlu belediyeye başvuru yapılmalıdır.

Peki, emlak vergisi geriye dönük 5 yıl iadesi dilekçesi ile kimler başvuru yapabilir. Emlak Vergisi Kanunu madde 8; emlak vergisi geriye dönük 5 yıl iadesi dilekçesi ile sorumlu belediyeye başvuru yapabilecek olanları şöyle sıralamaktadır:

 • Ölüm ve maluliyet aylığı alanlar
 • Engelliler
 • Gaziler ve yakınları
 • Şehit yakınları
 • Ev hanımları
 • Hiçbir geliri olmayanlar
 • Emekliler
 • Yetim ve dul aylığı alanlar
Emlak Vergisi Muafiyeti Şartları
Emlak Vergisi Muafiyeti Şartları

Emlak Vergisi Muafiyeti Şartları

Emlak vergisi Kasım ve Mayıs aylarında; konut, arsa ve ya arazi sahiplerinden talep edilmektedir. Emlak vergisine dair tüm bilgiler ve almak vergisi muafiyet şartları 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda açıklanmaktadır.

Emlak vergisi bazı durumlarda bazı kişilerden talep edilmemektedir. Bu duruma emlak vergisi muafiyeti denmektedir. Emlak vergisi muafiyeti şartlarını sağlayan kişilerden bu vergi türü alınmamaktadır.

YouTube video

Emlak vergisi muafiyetini ve emlak vergisi iadesini talep edebilecek olanların kim olduğu merak edilen ve üzerine araştırma yapılan bir konu olduğunu biliyoruz. Merak edilen bu konuyu açmamız gerekirse karşımıza şu isimler ve cümleler çıkacaktır.

Emlak vergi muafiyetinden ve emlak vergi iadesinden kimler yararlanabilmektedir? Aşağıda sıralayacağımız kişiler emlak muafiyeti şartlarını sağlaması durumunda söz konusu olan vergiyi ödememektedir:

 • Emekliler
 • Dul, yetim aylığı alanlar
 • Şehit ve gazi yakınları
 • Geliri olmayan ev hanımları
 • Gaziler
 • Ölüm ve maluliyet aylığı alanlar

Emlak vergisi muafiyeti şartları ise genel olarak şunlardır:

 • Ülke sınırları içerisinde tek bir taşınamaz gayrimenkule sahip olmak; bu gayrimenkulün 200 metrekareyi aşmaması ve konut vb. ise ikamet için kullanılmalı
 • Emekli aylığı, dul aylığı, yetim aylığı vb. aylıklar hariç hiçbir gelirin bulunmaması; ticari amaç güden işletme gelirleri, kira, serbest meslek gibi durumlar emlak vergisi muafiyet şartlarını sağlamayı engellemektedir.

 Ev Hanımı Emlak Vergisi Muafiyeti Şartları

Ev Hanımı Emlak Vergisi Muafiyeti Şartları

Ev Hanımı Emlak Vergisi Muafiyeti Şartları

Ev hanımlarının birçoğu ev hanımı emlak vergisi muafiyeti şartları hakkında bilgi sahibi olmadığından dolayı haksız ve gereksiz yere vergi ödemek zorunda kalmaktadır. Ancak 1319 sayılı Vergi Kanunu ev hanımlarının muafiyet şartlarını sağlaması durumunda vergi ödemesine gerek duyulmadığını açıklamıştır. Ev hanımları emlak vergisi muafiyet şartlarını sağlayan, çalışmayan kadınların emlak vergisi ödemesinin önüne geçilmektedir.

Vergi ve İdare Hukuku Davası ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Ev hanımları emlak vergisi muafiyet şartlarından bahsetmemiz gerekiyor ise en önemli şart olarak ev hanımının geliri olmaması gerekiyor. Ancak dul, yetim, emekli ya da maluliyet aylığı olan ev hanımları istisnadır. Saydığımız bu aylıkları alarak başka geliri olmayan (kira, serbest meslek vb.) ev hanımı emlak vergisi muafiyet şartlarından birini sağlamaktadır. Diğer bir şart ülke sınırları içerisinde tek bir konutu bulunuyor, bu konut 200 metrekareyi aşmıyor ve ikamet için kullanılıyor ise yine ev hanımı emlak vergisi muafiyet şartı sağlanmaktadır.

Konuyu merak ederek araştırma yapan ev hanımlarının aklına bir soru daha gelmektedir; eşi çalışan ev hanımları, ev hanımı muafiyet şartlarını sağlasa bile yararlanabilir mi? 200 metrekareyi aşmayan tek konut sahibi ev hanımları kendilerinin adına başka bir geliri görünmüyor ise muafiyet haklarından yararlanmaktadır.

Ev hanımı emlak vergisi muafiyet şartlarını sağlayan hanımlar ödediği vergiyi geri talep edebilmektedir. Emlak vergisi iadesi denilen bu geri ödeme türü Vergi Usulü Kanunu’nda yer almaktadır. İlgili kanuna göre ev hanımı emlak vergisi muafiyetini sağlayan hanımlar ödedikleri vergi için taşınmazın bulunduğu ikametteki ilgili belediyeye dilekçe yazarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yaparak emlak vergi iadesinin sağlanması son 5 yıl içinde ödenmiş vergiler için olmaktadır.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin