deneme

Mesaili Maaş

Mesai hesabı aylık mesai saati üzerinden olup Ayda 26 gün ve Günde 8 saat olarak değerlendirilir. Saatlik ücretin 1,5 ile çarpılmasıyla yapılır.

istanbul avukat