Buradasınız: Ana Tazminat Hukuku

Maddi ve manevi bir zararın oluşması durumunda bu zararın karşılanmasına tazminat denir. Diğer bir ifadeyle zarardan sorumlu kişinin, zarar görene ödemesi gereken edinim olarak da ifade edilebilir. Hukukun bu dalını kapsayan sorumluluklara da Tazminat Hukuku adı verilmektedir. Tazminat davası da uğranılan maddi ve manevi zararlar karşısında bu zararların tazmini için açılan davalar olarak açıklanabilir.

Ferdi kaza sigortası; ani ve harici olaylar nedeniyle bireylerin uğrayabilecekleri bedensel zararlara karşı oluşabilecek maddi masrafları ve kalıcı hasarları garanti…

Sigorta tahkim komisyonu, sigorta şirketleri ile faaliyetleri kanunla belirlenen sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için kurulan bir komisyondur. Sigorta tahkim komisyonuna…

Güvence hesabı 2007 yılından beri geçerli olan Türkiye Sigorta ve Reasürans şirketlerine bağlı kurulan bir kurumudur. Zorunlu sigortaların sağlamış olduğu…

Hayat sigortası , ölüm ve yaralanma tazminatında asıl teminat, ölüm halinde kişinin varislerine ölüme bağlı hayat sigortası teminat tutarının ödenmesidir.…

Rücu, daha çok sigorta hukukunda karşılaşılan bir kelimedir. Sigorta şirketinin yaptığı ödemeyi bir başka taraftan almak için başlatılan işlemler Rücu…

Otobüs kazası tazminat davaları iki aşamalıdır. İlk aşaması ceza süreci ikinci aşama ise tazminatlara ilişkin açılacak davalardır. Otobüs kazalarında zarar…