Buradasınız: Ana İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi (ücretler, çalışma şartları, sendikalar, bağlı olunan topluluklar) kanunlar kapsamında düzenleyen hukuk dalıdır. Yalnızca hizmet akdinden doğan ve bağımlı hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır. Söz konusu yükümlülükten doğan işçi, işveren ve bunların devletle olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla meydana gelen hukuk kurallarını bir bütün halinde inceleyen hukuk dalına İş hukuku denir.

İşe İade Davası nedir? İş sözleşmesinin işveren tarafından keyfi olarak feshedilmesine karşı işçiyi korumak amacıyla işe iade davaları açılmıştır. Bu…

İş Sözleşmesi , Genellikle ülkemizde işçi ve işveren arasında yapılmakta olan sözleşmelerin çoğunluğunun bir bölümü belirsiz iş sözleşmesi olarak yapılmaktadır.…

Sendikal tazminat hakkı nedir? Sendikalar, işçi-işveren ilişkilerinin yürütülmesinde, uyuşmazlıkların çözümünde ve toplu sözleşmelerin kurulmasında etkin rol oynamaktadır. Sendikal tazminat davası…