Boşanma Davası Nedir? (19 Soruda)

Boşanma davası, kötü giden evlilik ilişkilerini sonlandırmak amacı ile açılan dava türüdür. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma sebepleri ikiye ayrılmaktadır; Genel boşanma sebebi ve özel boşanma sebebi olarak. Peki, bu sebepler içerisinde neleri barındırıyor Ve boşanma davası nedir 19 soru ile cevabı bulmanıza yardımcı olacağız?

 • Genel Boşanma Sebebi; evlilik birliğinin temelden sarsılması diğer bir adı ile şiddetli geçimsizlik.
 • Özel Boşanma Sebebi; hayata kastetmek, zina ve onur kırıcı davranışların bütünü ve akıl hastalığı gibi sebepler.

Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen birey, kanunda yer alan herhangi bir boşanma sebebi çerçevesinde dava açabilir.

Boşanma Davası Nedir, Nasıl Açılır? Türleri Nelerdir?

Boşanma davası açma işi sebeplere göre farklılık gösterir. Eğer, anlaşmalı şekilde boşanma gerçekleşecekse ‘’Anlaşmalı boşanma davası’’ açılır. Ancak, ortada herhangi bir anlaşma yoksa ve iki tarafta birbirinden razı değilse ‘’Çekişmeli boşanma davası’’ açılır. Bu farklı davalar aynı mahkemede açılır. Dilerseniz, bu sorunun cevabını verelim;

Boşanma Davası Nedir, Nereye Açılır?

Davanın türü farklı olsa da bütün boşanma davaları gerekli belgelerin temini çerçevesinde ‘’Aile Mahkemesi’’ne açılır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İlk olarak gerekli belgeleri (iki nüsha dava dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve eklemek istenilen ek belge) temin ederek dava açabilir. Dava, Aile Mahkeme’sinde gerçekleşir. Çekişmeli boşanma davası sırasında yetkili mahkeme belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önüne alınır;

Boşanma Davası Nerede Açılır?

 • Davalı olan birey, yerleşim alanına yakın bir aile mahkemesinde dava açabilir.
 • Davacı olan birey, yerleşim alanına yakın bir aile mahkemesinde dava açabilir.
 • Boşanmak isteyen evli çiftler, 6 ay süre ile ikamet ettikleri bölgede aile mahkemesinde dava açabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir Nasıl Açılır?

Lokasyon fark etmeksizin istenilen adliyede açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası işlemlerinde ve yetkili mahkemenin belirlenmesinde bölgenin önemi yoktur. Bu dava türünde ‘’Boşanma protokolü’’ kabul edilir ve boşanma kararı verilir.

Diğer boşanma türünde yapılan usuller bu türde yapılmaz. Örneğin;

 • Tebligat gönderme
 • Cevap dilekçesi
 • Ön inceleme aşaması

Gibi aşamalar geçilerek doğrudan boşanma kararı alınır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Ücretleri Ne Kadar?

Dava eden kişi, dava harcı ve diğer giderleri mahkemenin veznesine yatırmalıdır. Sadece dilekçe verilerek dava açılamaz. Boşanma davası ücreti şu kriterlere göre farklılık gösterebilir;

 • Dinlenecek tanık sayısı.
 • Bilirkişi ihtiyacı.

Boşanma davası açma ücreti ortalama 400 TL – 600 TL arasında değişmektedir. Kriterler bu fiyatta önemli rol oynar.

Boşanma Davası Tazminat Kararı ( Maddi / Manevi )

Menfaatleri boşanmadan dolayı gerçekleşemeyen kusursuz ya da diğer tarafa göre daha az kusurlu taraf, kusurlu olan kişiden maddi tazminat talebinde bulunabilir. Boşanma davası maddi tazminat için kusur oranları çok önemlidir.

Boşanmanın meydana gelmesini besleyen olayları yapan kişi, mağdur olan kişiye manevi tazminat davası ödeyebilir. Hakimin kararı ile kusursuz tarafa boşanma davası manevi tazminat ödemesi yapılabilir.

Yoksulluk Nafakası Hakkı Nedir?

Yoksulluk nafakası, boşanma sebebiyeti ile bir tarafın ciddi derecede yoksulluğa düşmesinden dolayı verilir. Burada yoksullaşan taraf süresiz olarak nafaka isteyebilir. Yerleşim yeri mahkemesinden bu davayı açabilirsiniz.

Boşanma Davasında Zamanaşımı

Evliliğin sona ermesinden dolayı ortaya çıkan haklar bir seneyi geçtiği an zaman aşımına uğrar. Boşanma davası zaman aşımı 1.yıldan itibaren başlar.

Boşanma Davası Sonrasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanmanın ardından mal tavsiyesi gerçekleşir. Boşanma davası mal paylaşımı, ‘’Edinilmiş mallara katılma rejimi’’ çerçevesinde verilir. Eğer, sözleşme ile kabul edilmiş bir karar varsa o çerçevede mal paylaşımı yapılabilir.

Boşanmanın Ardından Miras Hakları Ne Olur?

Eşler boşandıktan sonra yasal mirasçı haklarını kaybederler. Boşanılmış kişinin ölümü sonrasında herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Boşanma Davası Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma türlerine göre süreler değişebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında tek celsede boşanma gerçekleşir. Davanın karara bağlanması ise 1 ay – 4 ay sürer. Çekişmeli boşanma davasında ise zaman tam olarak belli değildir. Davada tanıkların dinlenmeleri, bilirkişi raporu gibi detaylar süreyi uzatabilir ancak ortalama olarak boşanma davası sonucu 1,5 sene – 3 sene arasında karara bağlanır.

Duruşmaya Katılmak Şart Mı?

Eğer boşanma davası avukatı ile konuşulmuşsa ve bu avukat mahkemeye gidecekse herhangi bir duruşmaya katılma mecburiyeti yoktur. Ancak, herhangi bir avukata vekâlet verilmediyse o kişinin duruşmaya katılması mecburidir. Çekişmeli veya anlaşmalı fark etmeksizin avukatı olmayan kişi kendini savunmak için mahkeme salonuna gitmelidir.

Eşim Boşanmak İstemiyor, Ne Olur?

Boşanma davası sürecinde genel olarak her iki tarafta delillerle karşı tarafı haksız çıkarmaya çalışır. Ancak, ortada böyle bir durum yok ise ve eşiniz boşanmak istemiyorsa gerekli delilleri hazırlayarak mahkemeye başvurabilirsiniz. Eğer, deliliniz yeterliyse boşanma işleminiz gerçekleşir. Eşinizin herhangi bir kusuru yoksa mahkeme boşanma kararı vermez.

Boşanma Sürecinde Hangi Önlemler Alınacak?

Ayrılık davası açan hakim, davanın devam ettiği süre boyunca ihtiyaç olan geçim, barında, çocuk bakım ve korunma gibi kalıcı olmayan önlemleri re’sen almaktadır.

Boşanma Davasına Hangi Mahkeme Bakar?

Boşanma davaları ikiye ayrılır; çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere. Davanın türü fark etmeksizin bütün boşanma davaları, ‘’Aile Mahkemesi’’ne açılmalıdır.15) Boşandım, Hemen Evlenebilir Miyim?

Boşanma davası sonuçlandıktan sonra hemen evlenemezsiniz. Davanın ardından 300 gün sonra evlenebilirsiniz. Bu noktada çocuğun babası yeni evlenilen eş değil, eski eş sayılacaktır.

Boşanma Davası ‘’Aldatma’’

Aldatma durumları ‘’Özel boşanma davası’’ sebebine girmektedir. Kanıtlarınızla birlikte en yakın mahkemede dava açabilirsiniz. Dilerseniz, çekişmeli dava ile haklarınızı alabilirsiniz.

Eşimin Facebook Mesajlarını Yakaladım Delil Olur Mu?

Bu tarz özel hayatın içerisinde olan mesajlar ne yazık ki delil olarak sunulamaz. Üstelik, özel hayatın gizliliği kapsamında suç işlenmiş olur.

Boşanma Davasında Şiddetin İspatı Nasıl Olur?

Boşanma davası esnasında mahkemeye delil olarak görseller veya sağlık raporu sunulmalıdır. Darp edilen yerin fotoğrafları ve doktor raporu gereklidir. Ancak, şöyle bir hataya düşmemek gerekir; yüzünüzün görünmediği darp fotoğrafları delil olarak sayılmayabilir, o yüzden yüzünüzün görünmesi gerekir.

Boşanma Davasından Sonra Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davası çocuğun velayeti durumu, hakime bağlıdır. Boşanma davası esnasında her iki tarafta dinlenir ve çocuğun görüşleri alınır. Çocuğun, pedagog ile görüştürülmesi sağlanır ve pedagogtan görüş istenir. Bu işlemler sonucunda hakim velayeti uygun tarafa verir.

Boşanma Davası Hakkında

Toplumun temel yapı taşı olan aile kavramı her kültür açısından ayrı bir önem taşır. Türk toplumu tarafından da aile kavramına koruyucu bir bakış açısı ile yaklaşılırken bunda etkili olan unsur toplumu ayakta tutan dinamiklerden birinin aile olmasıdır. Boşanma davası söz konusu olduğunda mahkemeler devreye girer.

 • Kanun koyucu aile kurmak isteyenlerin bu kararı verirken bağımsız hür iradeleri ile hareket etmesine karışmaz. Kişiler evlilik kararı verdiklerinde bunun için yetkili makamlara başvurur ve resmi nikahlarını kıydırmak sureti ile evlenebilir.
 • Ailenin işleyişi sırasında bazı durumlarda çeşitli sebeplere bağlı olarak tıkanmalar yaşanabilir. Bu durum; kişiler arasındaki uyuşmazlıklardan, farklı bakış açılarından ya da şiddetli geçimsizlik gibi nedenlerden kaynaklanabilir.
 • Aile birliği temelden sarsıldığında eşler ayrılmak ister. Bu noktada kanun koyucu eşlerin ayrılma talebini kendi iradelerinin kontrolüne bırakmaz. Ailenin toplumun temel yapı taşı olması nedeni ile toplum yapısını bozacak bu gelişmenin hukuk kuralları çerçevesinde sonuçlanması istenir.
 • Bundan dolayı da evlenirken kişinin hür iradesine karışmayan kanun koyucu, ayrılık aşamasında kişi iradesini dikkate almaz. Boşanma sürecinin hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleşmesini ister. Kişi haklarının korunmasının yanı sıra çocukların olması durumunda velayet hakları ya da nafaka gibi sorunları kanunlar düzenler.
 • Boşanma davası açmak isteyen tarafların mahkemelere başvurması zorunlu olurken Aile Mahkemesi’ne başvurmak sureti ile bu işlem yapılır. Mahkemeye dilekçe vermek gerekli olurken bu sürecin bir avukatla takip edilmesi hak kayıplarını önlemek açısından tavsiye edilir.
 • Boşanma dilekçesi taraflardan biri tarafından verilirken boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olmak üzere iki türde gerçekleşir.

Boşanma dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi Örneği söz konusu olduğunda yetkili mahkemeye hitaben hazırlanması gerekir. Bu dilekçe Aile Mahkemesi’ne sunulması gereken bir belgedir. Dosya hazırlanırken davanı ihtiyacına yönelik olarak çeşitli belgeler gerekebilir.

Dilekçe üzerinde çeşitli bilgilere yer verilirken bunlar arasında başvurulan mahkemenin yanı sıra davalı ve davacıya ait kimlik bilgileri, talep edilenler, kanuni temsilci varsa ona ait bilgiler belli bir düzen içerisinde yer alır.

Davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olması talep edilecek evrakta farklılığa yol açar. Bundan dolayı da hukuki sürecin takip edilmesinde avukat aracılığı ile temsil edilmek hak kaybı yaşanmaması açısından önerilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü olarak adlandırılan belge taraflar arasında hazırlanır ve eşler bu belge üzerinde kendi aralarında çeşitli konular hakkındaki kararlarını ifade ederler. Tarafların asgari müştereklerde buluştuğu protokoller sayesinde boşanma sürecinin kısa sürede sonlanması amaçlanır.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin mal bölüşümü, nafaka ve velayet gibi konular hakkında ortak karara vardıkları görülür. Boşanma davaları sırasında belirli dayanaklara göre davanın açılması gerekir.

Boşanma Dilekçesi Örneği –> http://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/06/Anlasmali-Bosanma-Yargitay-Karari.pdf

Boşanma davalarında kullanılan dayaklar belirli ilkelere göre düzenlenir. Dava sırasında dayanak olarak kullanılan temel ilkeler ise şu şekilde sıralanır:

 • Temelden sarsılma
 • Kusur
 • İrade
 • Elverişsizlik
 • Eylemli ayrılık

Boşanma Tazminatı Hesaplama

Boşanma davası açılacağı zaman tarafların gelir durumları önemli bir ayrıntı olarak ele alınır. Boşanma tazminatı hesaplama sürecinde ortada bir zarar durumunun olması gerekir. Hatalı olan tarafın tazminat talebinde bulunması mümkün olmazken tazminat talebinin oluşabilmesi için öncelikle evlilik müessesesinin sonlanmış olması gerekir.

Tazminat talebinde bulunacak olan tarafın kusursuz ya da az kusurlu bulunması gerekir. Bu koşulların gerçekleştiği durumlarda tazminat davası açılabilir. Tazminat hesaplaması yapılırken tarafların olanakları dikkate alınır. Bunun yanı sıra; ortak olunan malların idaresi, tazminat miktarının gerçekçi bir yaklaşımla talep edilmesi, tarafların çalışma durumu gibi pek çok koşul bir arada değerlendirilir.

 • Avukatsız boşanmak için yapılması gerekenler, Boşanmak için avukat gerekli mi? Sorusu birçok kişi açısından merak edilen konuların başında gelir. Boşanma davalarında kişiler hak kaybı yaşamak istemez. Bazı durumlarda çocukların velayeti sorun olabilir. Bu tür problemlerle karşılaşılmak istenmediğinde hukuki danışmanlık almak gerekli olur.

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında sürecin yönetilmesi gerekir. Mahkemelerin uzun bir sürece yayılması, hukuk disiplininin kendine özgü bir dile sahip olması gibi birçok etken nedeni ile avukat tarafından temsil edilmek gerekir.

Kişilerin avukatsız bir boşanma süreci yaşamaları gerektiğinde ise dava dilekçesi hazırlamaları ve bunları hukuki yollardan Aile Mahkemesi’ne sunmaları gerekir. Dilekçe hazırlandığında çeşitli birimlere harçlar yatırılması zorunlu olurken bu işlemler için adliyeye gitmek gerekir.

Başvuru sürecinin usulüne uygun tamamlanmasının ardından mahkeme günü ve saatinde adliyede olmak ve davaya katılmak gerekir. Sürecin takibinde hâkimin vereceği karara göre hareket edilir.

 • Boşanma avukatı kişilerin hak kaybı yaşamaması açısından önerilen bir durumdur. Boşanma davası açmaya karar veren tarafların hukuki süreç hakkında merak edecekleri olurken davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olması oldukça önemlidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır? Sorusu eşlerin merak edeceği konular arasında ilk sırada gelirken bu davalar için bir dilekçe ile mahkemeye başvuru yapılması gerekir. Aile Mahkemesi’ne yapılan bu başvuru sırasında hazırlanan dosyaya tanıklar da ilave edilir. Tanık olarak adlandırılan kişiler delil olarak kabul edilirken ayrıca dava ile ilgili talep edilebilecek farklı delillerin de hazırlanması gerekli olabilmektedir.

 

Taraflar anlaşma yolu ile boşanacaksa bu durumda da anlaşma protokolünün dosyada yer alması gerekli olur.

 • Boşanma tazminatı ne kadar? Sorusu taraflar açısından merak edilebilen bir konudur. Bu tazminat hesaplanırken toplumun genel yapısının yanı sıra şartları da dikkate alınır. Ayrıca iki tarafın imkanları, çalışma koşulları, ortak malların idaresi gibi birçok konu incelenir ve buna göre karar verilir. Tazminat talep eden tarafın kusursuz ya da az kusurlu olması şartı da bu tür davalar açısından gereklidir.
 • Boşanma tazminatı nasıl ödenir? Merak edilenler arasındadır ve tazminatın alınabilmesi kararın kesinleşmesi ile mümkün olur. Tazminatı ödemesi gereken taraf bu miktarı almaya hak kazanan tarafa öder.
 • Boşanma tazminatı ödenmezse ne olur? Sorusu bu tür davaları kazananlar için araştırılan bir konu olurken davayı kaybeden ve tazminat ödemekle yükümlü tutulan taraf bunu ödemediğinde icra takibine maruz kalır.
 • Boşanmada tazminat ve nafaka miktarı hesaplanırken tarafların gelir durumları da dikkate alınır. Nafaka hesaplaması tarafların içinde bulunduğu durumla ilişkilendirilir. Her davanın kendine özgü yanları vardır ve bundan dolayı da nafaka miktarında tarafların durumu dikkate alınır.

Boşanmada yer alan hukuki durumlar nafaka türlerini çeşitlendirir. Buna göre yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve tedbir nafakası olarak bir ayrım yapılır. Yoksulluk nafakası olarak adlandırılan durum taraflardan birinin boşanma sebebi ile büyük kayıp yaşadığında ortaya çıkar.

İştirak nafakası çocuklara ödenen maddi destektir ve tedbir nafakası da boşanma davasının sürdüğü dönemde çocukların ihtiyaçları düşünülerek oluşturulur. Nafaka hesaplanırken tarafların kusur durumları göz önünde bulundurulmaz. Tarafların ekonomik ve sosyal imkanları dikkate alınır.

Tazminat ise genellikle kusurlu olan taraf için uygulanır. Çiftlerin boşanma davası bittikten sonra açılabilen tazminat davaları, eşit kusura sahip eşler arasında geçerli olmaz.

 • Anlaşmalı boşanmada tazminat almak da bu bakımdan mümkün olmamaktadır.
 • Boşanmada maddi manevi tazminat Yargıtay KARARLARI incelendiğinde evlilik birliğinin bozulması sonucunda oluşan durumlar ele alınır. Boşanmanın yol açacağı psikolojik bozukluklar yanında kişinin şeref ve haysiyetine yönelik zararlar bu davalar sırasında önemli hale gelir.

Bu tür davalarda da kusur oranlarına bakılırken az kusurlu olan taraf dava açma hakkına sahiptir. Kişilik hakları zedelendiğinde manevi tazminat davası açılabilir. Bu davalar boşanma davası açılırken ya da boşanma davası sonuçlandıktan sonraki bir yıl içinde açılabilir.

Boşanma Avukatı

Evlilikler hayatın doğal akışında olduğu gibi boşanmalar da oldukça normal fazlasıyla karşılaşılan durumlardır. Eşlerin en çok sıkıntı duyduğu alan son süreçte yaşanan gerilimlerdir. Özellikle boşanma aşamasında her iki tarafta çok daha fazla kaybı uğramamak için türlü yollara başvurabilmektedirler. Bu aşama da her iki tarafta iyi bir avukat bularak bu sıkıntılı durumdan kurtulmak ister. Boşanma Davası Avukatı, medeni hukuk alanında kendini geliştirmiş özellikle eşlerin ayrılık süreçlerini yakından takip edip bu alanda tecrübe sahibi avukatlara gerçekte böyle bir isim olmasa da takılan isimdir.

Boşanma Avukatı genelde tavsiye üzerine tutulur. Ve taraflar güvenebilecekleri bir hukukçu ile yol yürümek isterler. Bir diğer önemli husus ise boşanma davası avukat ücretleridir, zaten yıpranan ve çok fazla masraf yaparak süreçten kurtulmaya çalışan taraflar en ekonomik şekilde bu işten sıyrılmak isterler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus avukat ücretinden daha çok sizi temsil eden avukatın bu alanda ne kadar başarılı olduğudur.

Meta Etiket: Boşanma Davası konusunda aranılan bilgilerin yekvücut sunulduğu makale, ziyaretçilerin istifadesine sunulmuştur.

⊗ Kaynak:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Boşanma

Başa dön tuşu
Hemen bizimle iletişime geç!