Bilişim Hukuku

Bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku alt başlıklarına sahip bir özel hukuk alanıdır. Bilişim hukukunun temel incelediği alan sayısal bilginin paylaşılmasıdır. İnternet kullanımında yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu da kapsadığı için günümüzde en sık gündeme gelen özel hukuk alanlarından biridir. Özellikle internet kullanımıyla daha da yaygınlaşan gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar, bilişim hukukunun temelini oluşturur.

 

Bilgi teknolojisi hukuku başlığında genellikle dijital teknolojiler ve bilgisayar programlarının hukuki çerçevesi belirlenmektedir. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve e-ticaret konularında yaşanan uyuşmazlıklar bilişim hukuku kapsamına girer. Öte yandan internet hukuku da web dünyasında karşılaşılan gizlilik, ifade özgürlüğü, hakaret vb gibi konularda ortaya çıkan uyuşmazlıkları konu edinmektedir.

Başa dön tuşu
Hemen bizimle iletişime geç!