Yazar: Çözüm Avukatlık

Kıdem tazminatı hesaplama , işveren tarafından yapılan bir ödemedir. Ancak ödenmesi için hizmet sözleşmesinin kanunda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle sona ermesi gerekmektedir. Türkiye’de geçerli olan kanunlara göre aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda kıdem tazminatı yapılması zorunludur. İşletmede bir yıllık hizmettin bulunması ve Herhangi haklı bir nedene bağlı olmaksızın işe son verilmesi veya kanunda belirlenmiş diğer nedenlerle tazminata hak kazanılması gerekmektedir.  Bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi için personellere ihtiyacı söz konusudur. Bu kapsamda büyük ya da küçük tüm işletmeler için kıdem tazminatı yükümlüğü söz konusu olmaktadır. Bu nedenle hem çalışanlar hem de işverenler tarafından Kıdem Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır, Kıdem Tazminatı Tavanı gibi…

Devam

Anlaşmalı Boşanma Protokolü ; Evlilik toplumsal bir kurum olup, erkek ve kadının hayatlarını paylaşmak için bir araya gelerek yaptıkları bir sözleşmedir. Bu sözleşme genel olarak nikâh olarak bilinmektedir. Nikâhlanmak isteyen kadın ve erkek, herhangi birinin ikametgâhının bulunduğu evlendirme dairesine başvuru yapmaktadır. Burada yapılan inceleme neticesinde evlenmesinde hukuki bir sorun bulunmayan çiftlerin evlilikleri gerçekleştirilmektedir. Evlendirme işlemini belediye olan yerlerde belediye başkanı ya da bu iş için yetkilendirilmiş memur tarafından yerine getirilmektedir. Köylerde ise evlendirme işlemini muhtar gerçekleştirilmektedir. Toplumumuzda evlilik büyük masraflarla ve kalabalık törenlerle gerçekleştirilmesine rağmen, büyük hayalleler ile kurulan bu müessese bazen yürümemekte ve boşanma yoluna gidilmektedir. 4721 sayılı Türk…

Devam

Fazla Mesai Hesaplama ; Fazla çalışma iş yasası içerisinde haftalık 45 saati aşmakta olan çalışmalar olduğu için fazla mesai hesaplama oldukça önemlidir. Bir iş yerinde kanunda belirtilmekte olan haftalık çalışma süresi üzerinde çakışma yapılırsa bu çalışma fazla çalışma ücreti olarak ya da fazla mesai hesaplaması olarak geçmektedir. Bir işçi alacağı olan çalışma ücreti ödenmesi konusunda iyi şekilde hesaplama yapılmalı ve işçiye çalışması karşılığında ödemesi yapılmalıdır. İşçinin en temek haklarından olan fazla mesai ve fazla mesai hesaplaması hem işçi hem de işveren açısından tüm detaylarıyla bilinmesi gerekmektedir.  Haftalık olarak en fazla 45 saat çalışabilen işçi eğer bu saati aşarsa fazla mesaiye…

Devam

Kira sözleşmesinin tüketilmeyen bir mal olması, sözleşmenin en önemli konusudur. Sözleşmenin aynı zamanda bir mal veya hak olma durumu söz konusu olabilmektedir. Kira sözleşmesinin konusunun özellikle açılacak olan davalarda hak elde edebilmek amacıyla son derece önemli olacağının altını çizmemiz gerekmektedir. Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır – Örnek Kira Sözleşmesi Kira sözleşmesinin istenen unsura dikkat edilerek hazırlanması son derece önemlidir. Bu sebepten dolayıdır ki kira sözleşmesi nasıl yapılır bilinmesi gereken önem arz eden konulardan biri olarak ön plana çıkmaktadır. Kiraz sözleşmesinin hazırlanması için ister internetten isterse de kırtasiye gibi çeşitli yerlerden örnek şablon kullanılarak hazırlanması mümkündür. Örnek kira sözleşmesi göz atılarak aynı…

Devam

Vekalet ücreti avukatlık ücreti olarak da bilinmektedir. Vekalet Ücreti Hesaplama yani ücretin miktarı ile ilgili 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda düzenlemeler söz konusudur. 1136 sayılı Avukat Kanunu’nun 164.maddesi avukatlık ücretinin tanımını içermektedir. Bu maddeye göre Avukatlık ücreti, avukat tarafından gerçekleştirilen hukuki yardımın bedeli olarak alınan değerlerdir.  Vekalet ücreti ikiye ayrılarak açıklanmaktadır. Bunlardan ilki nispi vekalet ücreti ikincisi ise maktu vekalet ücretidir. Vekalet ücretini daha net anlamak için türlerini bilmek önemlidir. Nispi Vekalet Ücreti: Bu ücret tipinde oransal hesap yapılmaktadır. Dava konusu para miktarı ya da şeyin değeri üzerinden yüzdesel bir oran kelinde belirlenen vekalet ücretidir.  Maktu Vekalet Ücreti:…

Devam