Yazar: Çözüm Avukatlık

Başkasına ait araçla trafik kazası gerçekleşmesinde sürücü ve araç sahibi de sorumludur. Araç, sahibi olmayan bir kimsenin kontrolündeyken kazaya karışması durumunda, araç sahibinin sorumluluğu ortadan kalkmaz. Aracın sahibi ‘Kusursuz Sorumluluk İlkesi’ gereğince sorumludur. Araç sahibi olmayan sürücü ise sebebiyet verdiği kazada kusur oranıyla sınırlıdır. Ancak ceza sorumluluğu, Türk Ceza Kanunu madde 20 ye göre şahsidir. Kimse başkasının fiilinden sorumlu tutulamaz. Emanet Araçla Trafik Kazası Emanet araç vermek Türkiye de oldukça sık görülmektedir. Tanıdık, yakın akraba, eş, arkadaş, işçi sıfatıyla emanet araba verme çok fazladır. Burada önemli olan emanete verilen araç trafik kazasına karışması durumunda araç sürücünün de bundan dolayı sorumlu…

Devam

Reddi miras , diğer adıyla mirasın reddi; murisin mirasının, mirasçının tek taraflı irade beyanıyla reddedilmesidir. Mirasın reddi, miras hukukuna hâkim olan külli halefiyet ilkesi gereği, miras bırakanın vefatıyla birlikte mirasın yasal ve atanmış mirasçılara kendiliğinden geçmesi, miras bırakanın borçlarının da mirasçılara intikal etmesi sonucu söz konusu olur. Reddi Miras Nedir? Miras hukukunun külli halefiyet ilkesi, kişinin vefatıyla birlikte mirasın mirasçılara kendiliğinden geçmesi, yani mirasçılık sıfatı kazanılmasına neden olur. Mirasçılık sıfatını haiz kişi, murisin vefatı üzerine her türlü borç ve alacaklarından oluşan mirasta hak sahibi olur. Bilhassa borcun fazla olması durumunda borcun sorumluluğunu üstlenmek istemeyen mirasçı, mirasın reddi yoluyla mirasla birlikte intikal…

Devam

Kurumlar arası geçiş, devlet memurlarının bir kurumdan başka bir kuruma geçişini ifade eder. Kurumlar arası nakil, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu m.74’de düzenleme alanı bulmuştur. İşbu kanunun ilgili maddesi; 657 sayılı kanuna tabi kurumlar arası ve 657 sayılı kanuna tabi kurumlar ile tabi olmayan kurumlar arasın nakillerde uygulanacak usul ve esaslar ifade edilmiştir. Kurumlar arası atamaya ilişkin düzenlemeler yalnızca 657 sayılı kanunda değil, ilgili kurumların yönetmelikleri ve Teşkilat Kanunlarında da düzenlenmiştir. Kurumlar Arası Geçiş Nedir? Devlet memurlarının kurumlar arası naklini ifade eden kurumlar arası nakil şu şekilde gerçekleşir: Memur, kurumlar arası atama talebinde bulunur. Atama isteminde bulunan memurun asaletinin onaylanmış…

Devam

Tuik verilerine göre inşaatta iş kazası vakaları, iş kazaları sıralamasında neredeyse 1’inci sırada yer alıyor. Yaralanma ve ölümlü iş kazalarında tazminat davalarında muhatapınız iş veren olacaktır. İnşaatta İş Kazası Nedir? Bazı sektörlerde iş kazaları daha yoğun olmaktadır. Bu durum hem Dünya’da hem de Türkiye’de benzer özellikler göstermektedir. İnşaat en tehlikeli sektörlerden biridir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) açıklamalarına göre inşaat sektörü göre diğer sektörlerle kıyaslandığında işçilerin 3-6 kat daha fazla inşaatta iş kazası yaşama riski taşıdığı görülmektedir. Ülkemizde ölümlü ve iş göremezlik ile sonuçlanan iş kazalarının en sık inşaatta iş kazası olarak kayıtlara geçtiği görülmektedir. SGK verilerine göre ölümle ile sonuçlanan…

Devam

iş kazaları adli vakalardır. Olayın sıcaklığında o an aklınıza gelmeyebilir. Ya da baskılar sonucunda şikayetçi olmadığınızı beyan etmiş olabilirsiniz. Ancak şikayetçi olmamanız sizi yanıltmasın süreç en başından itibaren yeniden düzenlenebilir. İş Kazası Geçirdim Şikayetçi Olmadım, Tazminat Alabilir Miyim? iş yerinde ya da dışarıda iş yerinin bir işini yaparken veya iş yerinin temin ettiği araçla yolculuk yaparken geçirilen tüm kazlara iş kazası denilmektedir. İş kazası geçirdim şikayetçi olmadım diyorsanız, 6 aylık şikayet süreci içerisinde gerekli bildirimlerin yapılması gerekmektedir. İşçi bir sebepten dolayı şikayetçi olmasa bile hem maddi tazminat hem manevi tazminat hem de destekten yoksun kalma tazminatı davası açma hakkı kesinlikle…

Devam

Miras avukatı Medeni Hukuk alanında kendini geliştirmiş, özel olarak bu alana ilgi duyarak tecrübeler edinmiş hukukçudur. Kan bağı bulunan (Anne, Baba, Dede…) kişilerden kalan mal paylaşamı konusunda müvekkilerine profesyonel destek sağlamaktadırlar. Miras Avukatı Nedir? Miras avukatı, kendini miras hukuku konulu davalarda geliştiren, tecrübe sahibi olan, miras hukuku alanında gerçekleşebilecek tüm davalara bakan avukatlardır. Miras hukuku alanında çıkabilecek tüm problemlere çözümcü yaklaşabilecek, sonuca kavuşturabilecek avukatlardır. En temel öncelikleri miras hukuku konusunda kendine başvuracak olan müvekkillerine gerekli hukuki yardımı sağlayarak haklarını almaktır. Miras avukatına başvurarak mirastan paylarını talep edebilecek yasal mirasçılar şu şekildedir: Birinci derece mirasçılar çocukları İkinci derece mirasçılar anne ve…

Devam

Miras hukuku: miras bırakan kişinin yaşarken elde etmiş bulunduğu taşınır ve taşınmaz mallar ile alacaklar, borçlar ve hakların kimlere hangi oranda ve ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen kurallar olarak düzenleme altına alınmıştır. Miras Hukuku Tereke Paylaşımı  Miras Hukuku konusu miras bırakacak ve kendisine miras intikal etmesi söz konusu olan bireyler için önemli bir konudur. Ülkemizde miras hakkı anayasal bir hak olarak kabul edilmekte olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 35.maddesinde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun üçüncü kitap başlığı altında Miras hükümlerine yer verilmektedir. Üçüncü kitap Miras kapsamında tüm karşılaşılabilecek konuları bölüm ve ayırımlar yardımıyla açıklamaktadır (1). Miras hukuku temelini iki husus oluşturmaktadır. Özel…

Devam

Sigorta hayatımızın bir çok alanında güvenceler sunmaktadır. En çok kullanılanı ise zorunlu trafik sigortasıdır. Sigorta şirketleri tarafından zarara ilişkin yapılan taleplere çeşitli gerekçeler sunularak ödemeler geciktirilmektedir. İşte bu noktada devreye sigorta avukatı girmektedir. İstanbul Sigorta Avukatı  Sigorta avukatı, hasar ve ölüm dosyalarında sigortadan para almak için devreye girer. Sigorta uyuşmazlıklarının çözümü zor ve bir o kadar da basittir. Meydana gelen olumsuzlukla ilgili sigorta şirketi devreye girdiği zaman karşınıza bir çok prosedür çıkarılacaktır. Bütün aşamalar geçildikten sonra sigorta ödemelerinde iki seçeneğiniz olacaktır. Ya hak ettiğiniz tutarın altında bir rakama razı olacaksınız ya da dava yoluna giderek hak ettiğiniz parayı 4-5 yıl…

Devam

Trafik Kazası Sonrası Psikolojik Tazminat Nedir ve Nasıl Alınır? Trafik kazası sonrası psikolojik tazminat, sıkça rastlanan bir durumdur. Ancak psikolojik sorunlarınızın olduğunun tespiti için de doktor raporu ve uzun bir süre takip gereklidir. Yaralanmalı trafik kazası sonucu yaralanan kişi ve ya ölümlü trafik kazası sonucunda vefat eden kişinin yakınlarının yaşadığı psikolojik durum, çektiği acı, duyduğu üzüntü ve keder için maddi ve manevi tazminatı talep edebilmektedir. Hâkim, manevi tazminatı belirlerken hakkaniyetli olmalıdır. Bu tazminatı hesaplayan hâkimin, hesaplama yaparken dikkat ettiği hususlar bulunmaktadır. Hâkimin dikkat edeceği hususlar arasında gösterebilecek maddeler: İki tarafın ekonomik yapısı Yaralanmalı trafik kazalarında maluliyeti olan kişinin yaşı, trafik…

Devam

Kişi, hukuka aykırı bir eylem (haksız fiil) sebebiyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Kusurlu tarafa yönelik tazminat davası ile zararların karşılanma yoluna gidilmektedir.  Haksız Fiil Nedir? Haksız Fiilin temel dayanağı Türk Borçlar Kanunu’nun 49. Maddesi olan “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür” maddesidir. Yani bu maddeye göre hukuka aykırı bir şekilde; bir kimsenin kişiliğine veya mal varlıklarına her açıdan zarar veren tüm eylemlere haksız fiil denmektedir. Fiil sonucunda zarara uğrayan kişi, bu zararı ve zarar veren kişinin kusurlu olduğunu ispat etmek zorundadır. Haksız Fiil Nasıl Belirlenir? Bir fiilin yanlış fiil olup olmamasının…

Devam