Anlaşmalı Boşanma Protokolü  

Anlaşmalı boşanma protokolü , kişilerin özel hayatını yakından ilgilendirir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmaya karar veren herkesin merak ettiği önemli bir hukuku bir konudur. Ayrıca bağlayıcı olması göz önüne alındığında da, oldukça önemli bir hukuki prosedür halini almaktadır.

Ülkemiz hukuk sisteminde aile en küçük yapıtaşı kabul edilir. Bu nedenle de aile yapısına oldukça fazla önem verilir ve korunmaya çalışılır. Fakat boşanmalar da hayatın bir gerçeğidir. Hukukumuz bu nedenle boşanma hakkına ve boşanma aşamalarına da detaylıca yer vermiştir. Dünyada boşanma hakkını kadın ve erkeğe eşit şekilde veren ilk ülkelerden biri olan ülkemizde, boşanma iki şekilde gerçekleşebilmektedir.

Boşanma türlerinden biri çekişmeli boşanmadır. Bu boşanma durumunda boşanmak isteyen taraflar, mahkeme huzurunda taleplerini mahkemeye bildirir. Genellikle bu aşamadan sonra taraflar boşanma gerekçelerini mahkemeye bildirir. Daha sonra boşanmaya sebep olan olayların delillerini bildirirler. Ayrıca boşanmak istedikleri insandan taleplerini mahkemeye sunarak boşanmaya çalışırlar. Bu talepler nafaka, tazminat, velayet gibi taleplerdir. Bu tür davalarda karşı taraf genellikle boşanmak istemeyen taraftır. Ayrıca bazı durumlarda boşanmak istiyor olsa bile karşı tarafın sunduğu şartlarda boşanmak istemiyor da olabilir. Bu durumda mahkeme tarafların iddialarını, sunduğu delilleri ve tarafların taleplerinin göz önünde bulundurarak bir karar verir. Fakat isminden de anlaşılacağı gibi bu tür boşanma davaları, taraflar açısından oldukça çekişmeli bir şekilde ilerlemektedir.

Yani çekişmeli boşanma davalarında süreç uzayabilir. Bu boşanma süreci de uzadıkça her iki taraf için de yorucu ve stresli bir hal alabilir.  Boşanma süreci uzadıkça hem taraflar yıpranır hem de boşanma neticesi alınsa bile uzun bir mahkeme süreci yaşanır. Bu nedenlerle çoğu insan anlaşmalı boşanma yoluna gitmeyi tercih eder.

Anlaşmalı boşanma protokolü kurularak ise boşanmanın diğer yolu olan anlaşmalı boşanmaya başvurulabilir. Eğer taraflar aralarında anlaşarak boşanmayı anlaşmalı boşanma protokolü ile gerçekleştirirlerse kısa sürede boşanma aşamasına geçebilirler. Bu sayede hem yorucu ve stresli bir boşanma sürecinden kurtulmuş olurlar hem de isteklerine kısa sürede ulaşmış olurlar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü hukuki olarak bağlayıcı olduğu için kurulurken dikkatli olunmalı ve mümkünse hukuki yardım alınmalıdır. Dikkatli bir şekilde, anlaşarak kurulan bir protokol ile anlaşmalı boşanma işlemlerine başlanabilir. Aşağıda bir örneği verilen protokolü kendi talep ve isteklerinize uygun doldurarak kendi protokolünüzü oluşturabilirsiniz.

İstanbul Aile Mahkemesine Hakimliğine

 

Davacı:

Davalı:

Konu: Dilekçedeki tarafların anlaşarak boşanmaya karar vermiştir. Bu karar neticesinde işbu anlaşmalı boşanma protokolün, kurmuşlardır. Konu bu protokol çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesinin talep edilmesinden ibarettir.

 

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davası taraf ….. ile davalı taraf…. Karşılıklı olarak anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir. Taraflar arasında kurulan bu protokol çerçevesinde boşanma taleplerini iletmişlerdir. Tarafların rızası ile kurulan bu protokol çerçevesinde;

 • Boşanma Konusu

Davacı eş … tarafından davalı eş …. Aleyhine açılan davasının nedeni, tarafların birbirlerinden olan farklı beklentileri olmasıdır. Bu beklentilerin yerine getirilmemesi sonucu oluşan huzursuzluk ortamı neticesinde tarafların aile birliğinin sarsılmıştır. Bu nedenlerle oluşan kavgalar ve tartışmalar sonucu şiddetli geçimsizlik hali vuku bulmuştur . Bu nedenlerle taraflar boşanma konusunda anlaşarak bu protokolü kurmuşlardır.

Taraflar bu protokole imza atarak boşanma neticesini kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Anlaşma sağladıkları hususlar aşağıdaki gibidir.

 • Velayet Konusu

Taraflar evlilikleri içerisinde doğan ortak çocukları ….. ‘nin velayetinin aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde düzenlenmesinde mutabık kalmışlardır.

 • Müşterek çocuk …. okulunun başladığı …. tarihinden okulunun bitiş tarihi olan ….. tarihine kadar annesi ile kalacaktır.
 • Okulunun olmadığı yaz tatillerinde baba ile kalacaktır.
 • Çocuğun liseye başlaması ile başlayan süreçte ise okul zamanları baba ile okul tatili zamanları ise anne ile beraber kalacaktır.
 • Çocuk 16 yaşına geldiğinde hangi taraf ile ne kadar kalmak istediğini kendine danışılacaktır.
 • Okul dönemi boyunca velayeti elinde bulunduran taraf hafta sonları için karşı tarafın çocuk ile görüşmesine müsaade edecektir.

 

 • Nafaka Konusu

Taraflardan davacı …. davalı taraftan her ayın 15’inde TR….. nolu hesaba yatırılmak üzere 1500 Türk Lirası nafaka alacaktır. Bu nafaka ödemesi her yıl enflasyon baz alınarak arttırılacaktır.

Müşterek çocuğun mevcut okulu olan…. Kolejinin aylık ödemeleri okul hayatı sonuna kadar davalı taraf ….. tarafından aksatılmaksızın ödenecektir.

Müşterek çocuk lehine 1500 Türk Lirası nafaka davalı taraf …. tarafınfan ödenecektir.

Tarafların nafaka hususunda başka bir talebi bulunmamaktadır.

 

 • Tazminat Konusu

 

Tarafların birbirlerinden herhangi bir tazminat talebi bulunmamaktadır.

 

 • Mal paylaşımı ve Kişisel Eşyalar Konusu

Taraflar ortak malların paylaşımı hususunda anlaşarak mal paylaşımını gerçekleştirmişlerdir. Bunun dışında bir talepleri bulunmamaktadır.

Kişisel eşyalar bakımından da paylaşımlar yapılmış olup başkaca bir talepleri bulunmamaktadır.

 

Sonuç ve Talepler

 

Protokolde boşanma sebepleri ve boşanma sonucu tarafların birbirlerinden talepleri yazılmıştır. Sayın Mahkeme ve Hakimlik tarafından, bu protokolün kabul edilmesi ve bu çerçevede boşanma yönünde karar verilmesi arz ve talep olunur.

 

Kurulan bu protokolü okuduk, hiçbir baskı altında kalmadan kabul ederek imzaladık.

 

Davacı ….  Davalı ….

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak oldukça kolaydır. Çekişmeli boşanma davasının aksine taraflar çoğu konuda anlaşmaya varmışlardır. Bu nedenle boşanma aşamasında herhangi bir aksilik genellikle çıkmaz. Böylece mahkeme süreci kısa sürer ve taraflar iyice yıpranmadan boşanma neticesi gerçekleşir.

Anlaşmalı boşanma davası açmak içinse öncelikle tarafların boşanmaya dair bazı hususlarda anlaşması gerekmektedir. Nafaka, tazminat, velayet gibi hususlarda anlaşma sağlandıktan sonra bu anlaşma yazılı şekilde protokol haline getirilir. Oluşturulan protokolde tarafların talepleri, beklentileri açık olarak yazılmalıdır. Daha sonra bu protokol taraflarca imza altına alınmalıdır.

Daha sonra ise üzerinde anlaşma sağlanan protokol, yetkili ve görevli mahkeme hakimliğine sunulmalıdır. Protokol sunularak boşanma talebi iletilmelidir. Görevli ve yetkili mahkeme tarafların ikamet ettikleri adresin bağlı olduğu aile mahkemeleridir. Tarafların belirli bir adresleri olmadığı gibi durumlarda ilgili mahkeme değişebilmektedir.

Mahkemeden anlaşmalı boşanma talep edildikten sonra mahkeme bu talebi ve protokolü değerlendirir. Daha sonra değerlendirmesi ışığından bir karara varır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Mahkeme süreçleri her zaman aynı sürelerde işlemez. Bu nedenle herhangi bir dava için kesin bir süre söylemek mümkün olmayacaktır. Fakat anlaşmalı boşanma süreci, taraflar boşanmaya dair hususlarda anlaşırlar ve bu anlaşma mahkemece kabul görürse oldukça kısa sürmektedir. Mahkeme tarafların kurduğu protokolü kabul ederse boşanma süreci tek celsede bitebilmektedir. Tek celse dediğimiz kavram tek bir mahkeme oturumu yapılmasıdır. Bu oturumun tarihi, mahkemenin iş yoğunluğuna göre verilir. Fakat aile mahkemeleri ve boşanma davaları özelinde bu süre çok uzun olmaz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2021

Hukukumuzda anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak anlaşmalı boşanma hükümlerine başvurmak mümkündür. Bu tür bir protokol bazı hususlar içermelidir. 2021 yılı için örnek olarak aşağıdaki protokolü baz alabilirsiniz.

 

Davacı….

Davalı…

Konu: Taraflar boşanmaya karar vermiştir. Konu, bu karar sonucu kurulan protokol çerçevesinde boşanmanın mahkemece kabul edilmesinin talep edilmesinden ibarettir.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

 

Taraflardan aşağıda yazılan şartlarda boşanmaya karar vermiştir. Bu protokolde yazılan şartları kabul ederek boşanma hususunda anlaşmışlardır. Tarafların anlaşması sonucu kurulan bu protokol şu şekildedir;

 

Nafaka ve Tazminat Konusu

Tarafların birbirlerinden herhangi bir nafaka veya tazminat talebi bulunmamaktadır.

Velayet konusu

 • Tarafların müşterek çocuklarının velayeti annede kalacaktır.
 • Anne ve çocuk kabul ederse hafta sonları ve resmi tatillerde baba çocuğunu görebilecektir.

Ortak Malların Paylaşımı Konusu

 

Taraflar ortak malların paylaşımı konusundan anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşma neticesinde gerekli mal paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Tarafların başkaca bir talepleri bulunmamaktadır.

 

Sonuç ve Talepler

 

Taraflar protokolde anlaştıkları hususların mahkemece kabul edilmesini talep etmektedir. Protokolde anlaşılan hususlar çerçevesinde, mahkeme tarafından boşanmalarına karar verilmesini arz ve talep etmektedirler.

 

İşbu protokolü okudum, anladım, Protokol şartlarını kabul ediyorum.

 

Davacı…..                                                                           Davalı……

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Word

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken hususlar örnekle birlikte verilmiştir:

 

Davacı…

Davalı…

Konu: Taraflar boşanmak istemektedir. Kurulan bu Protokol çerçevesinde boşanma taleplerinin mahkeme tarafından kabul edilmesini talep etmektedirler. Konu bundan ibarettir.

 

Protokol Şartları

 

 • Taraflar birbirlerinden nafaka, tazminat gibi taleplerde bulunmayacaktır.
 • Ortak çocukları hafta içi günlerinde anne, hafta sonları günlerinde baba velayetinde bulunacaktır.
 • Ortak mallar satılarak edinilen gelir 2 eşit parçaya bölünecektir. Tarafların payları protokolde belirtilen banka hesaplarına vakit geçirilmeden yatırılacaktır.

 

 

Taraflar yukarıda sayılan hususlarda anlaşmaya varmıştır.

 

Protokolü okudum anladım.

 

Davacı taraf….                                                                         Davalı taraf…..

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği Word

Anlaşmalı boşanma dilekçesinde yer alması gereken hususlar örnekle birlikte verilmiştir:

 

İstanbul Aile Mahkemesi Hakimliğine

 

Davacı…

Davalı….

 

Yukarıda belirtilen taraflar anlaşmalı boşanmaya karar vermiştir. Boşanma hususunda bu dilekçedeki şartlarda anlaşmaya varmışlardır. Sayın Mahkemenizden anlaşmalı boşanma taleplerinin kabulünü talep etmektedirler.

 

Şartlar:

 

 • Nafaka ve Tazminat

Tarafların birbirlerinden herhangi bir nafaka veya tazminat talepleri bulunmamaktadır.

 

 • Velayet

Ortak çocuklarının velayeti annede kalacaktır.

 

 • Ortak mallar

Ortak mallar Medeni kanuna uygun şekilde paylaştırılacaktır.

 

Taraflar yukarıdaki şartları kabul ederek boşanmayı kabul etmişlerdir.

 

Dilekçeyi okudum, anladım.

 

Davacı….                                                                            Davalı…

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Hukukumuzda tarafların anlaşarak boşanmalarına olanak sağlanmıştır. Boşanmak isteyen taraflar kanunlarca düzenlenen belli şartları yerine getirerek bu olanaktan yararlanabilir. Bu şartlar Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu madde 166 ve devamındaki şartlar sağlandığında anlaşmalı boşanma yoluna gidilebilir. Bahsettiğimiz bu şartlar sağlandığında taraflar anlaşarak boşanma taleplerini mahkemeye iletebilir.

Anlaşmalı boşanma şartları şunlardır:

 • Boşanma talep edilen evlilik en az 1 yıldır devam ediyor olmalıdır.
 • Tarafların birlikte başvurması veya bir tarafın başvurusunu diğer tarafın kabul etmesi
 • Tarafların taleplerini hakim karşısında da tekrarlaması
 • Tarafların anlaştığı boşanma protokolünün hakim tarafından uygun görülmesi

Medeni kanunumuzda madde 166/3 ve devamında düzenlenen bu şartları sağlayan durumlarda anlaşmalı boşanma hükümleri uygulanabilir.

Nafakası Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

 

Taraflar :

 

Davalı:

Davacı:

 

Taraflar bu protokol çerçevesinde boşanmayı talep etmektedir.

 

Talepler:

 • Nafaka Konusu

Tarafların birbirinden herhangi bir nafaka talebi bulunmamaktadır.

 • Velayet Konusu

Müşterek çocuğun velayeti babada kalacaktır.

 

 • Ortak Mallar

Ortak mallar taraflar arasında paylaşılmıştır. Başkaca bir talepleri yoktur.

 

Okudum, anladım.

 

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Word

 

Hukukumuzda belli durumlar haricinde avukat ile çalışmak zorunlu değildir. Bir avukat ile beraber davaya katılması veya savunma yapılmasının zorunlu tutulduğu haller ise kanunla düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma başvurusu yapmak için ise böyle bir zorunluluk yoktur. Yani dileyen kişiler bir avukatla çalışmadan da anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak mahkemeye sunabilir. Bu şekilde anlaşmalı boşanma talep edebilir. Yine de her hukuki durum gibi anlaşmalı boşanmada da hukuki yardım alınmasını önerilir. Avukat veya başka bir hukuki yardım alınmadan yapılan işlemler çeşitli hak kayıplarına sebep olabilir. Buna karşın yine de dilerseniz avukatsız anlaşmalı boşanma protokolünü inceleyerek bu yolu izleyebilirsiniz.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

 

Taraflar

 

Davacı…..

Davalı…

Dava Konusu: Dava konusu boşanmak isteyen tarafların kurdukları protokol ve boşanma taleplerinden ibarettir.

 

Protokol Şartları

 

 • Velayet Konusu

 

Taraflar evlilikleri içinde sahip oldukları müşterek çocukları ……… TC Kimlik numaralı ……’nin velayeti hususunda şu şartlarda anlaşmışlardır. Buna göre müşterek çocuklar;

 • Okulu devam ettiği müddetçe hafta içi günleri annede kalacaktır.
 • Okul tarihlerinde hafta sonu günleri babayla görüşmesine izin verilecektir.
 • Okul olmayan resmi tatil gibi günlerde babayla görüşmesine ve babası ile kalmasına izin verilecektir.
 • Okulu bittiği zaman kiminle görüşeceğine dair çocuğun görüşüne başvurulacaktır.

 

 • Nafaka Konusu

Taraflar nafaka konusunda aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. Bunlar dışında bir talepleri olmayacaktır.

 • Davacı taraf olan ……’e davalı taraf …… her ayın 15inde protokolde belirtilen banka hesabına yatırılmak üzere 3000 Türk Lirası nafaka ödeyecektir.
 • Bu nafaka her yıl enflasyon oranında arttırılacaktır.
 • Davalı taraf ….. müşterek çocukları için her ayın 15inde protokolde belirtilen banka hesabına yatırmak üzere 2000 Türk Lirası Nafaka ödeyecektir.
 • Bu tutar her sene enflasyon oranında arttırılacaktır.
 • Tazminat Konusu

Taraflardan davalı …… davacı …..’e bir kereye mahsus olmak üzere 500000 Türk Lirası maddi tazminat bedelini protokolde belirtilen banka hesabına yatırmak suretiyle ödeyecektir.

Taraflardan davalı ….. davacı …..’ e bir kereye mahsus olmak üzere 100.000 Türk Lirası Manevi tazminat bedelini protokolde belirtilen banka hesabına yatırmak suretiyle ödeyecektir.

Tazminat bedelleri en geç 09.07.2021 tarihinde protokolde belirtilen banka hesabına yatırılmak zorundadır.

 

Tarafların bundan başka tazminat talepleri olmayacaktır.

 • Ortak Malların Paylaşımı Konusu

Taraflar evlilik içerisinde edindikleri malları ortak şekilde bölüşecektir. Bu bölüşmenin koşulları taraflar arasında kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda mallar satışa çıkarılmıştır. Malların satımının ardından tarafların payları eşit olacak şekilde vakit geçirilmeden banka hesapların yatırılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Türk hukuku, evliliğinde problem yaşayan kişilerin anlaşmalı bir şekilde boşanmasına imkan sağlayan yasalarla donatılmıştır. Bu bağlamda taraflar belli hususlarda anlaşarak boşanma talep edebilmektedir. Kurulan anlaşmalı boşanma protokolü hukuken bağlayıcıdır. Bu nedenle protokol maddeleri üzerinde detaylıca düşünülmelidir. Ayrıca mümkün olduğu kadar hukuki yardım da alınmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde temel olarak, nafaka ve tazminat gibi ekonomik konular ele alınmalıdır. Talep edilen nafaka ve tazminat açıkça yazılmalıdır.

Bir diğer önemli husus velayet konusudur. Taraflar velayet konusundaki anlaşmalarını açıkça protokole koymalıdır.

Ortak mallar konusundaki görüşler de anlaşmaya koyulmalıdır. Ortak malların nasıl paylaştırılacağı maddeleri protokolde bulunmalıdır.

Ayrıca bunlar dışında da tarafların birbirlerinden talepleri protokole koyulabilir. Protokol hukuka ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan bir protokol ile mahkemeye başvurularak boşanma talep edilebilmektedir.

 

∠ Kaynak :

https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/21-OZGE-ONCU.pdf

https://kadimhukuk.com.tr/makale/anlasmali-bosanma-protokolu-ornegi-dilekcesi/

Başa dön tuşu
Hemen bizimle iletişime geç!